1.mai

1. mai – Arbeidernes internasjonale kampdag

Av: Elise Waagen og Therese Thorbjørnsen

1.mai er en dag vi minnes alle de seirene som arbeiderbevegelsen har vunnet. Historien om hvordan det norske samfunnet ble formet av arbeiderbevegelsen, handler om hva vi fikk til i felleskap. Om at vi sammen greide å skape et samfunn med rettferdighet og små forskjeller.

Gjennom trygge faste jobber har folk hatt mulighet til å forsørge seg og skape en fremtid for familien sin. Gjennom arbeid og bidrag til fellesskapet har vi skapt et helt annet samfunn. Dette har ikke kommet av seg selv.

Arbeiderpartiets første partiprogram inneholdt fire reformer. Allmenn stemmerett, lovfestet normal arbeidsdag, direkte skatt og streikerett. Arbeiderpartiet er partiet laget av og for det brede lag av befolkningen. Med befolknings interesser i fokus.

Det er ikke tilfeldig at vi har rett på ferie, eller at vi har 8-timers dag eller solide pensjonsordninger. Dette er bare noen av resultatene av over 100 år med hardt arbeid fra de som banet vei før oss.

Med utgangspunkt i deres kamp, har vi fortsatt å bygge et trygt samfunn med muligheter for alle. Men arbeiderbevegelsens prosjekt er aldri ferdig. I et samfunn i konstant endring, er det stadig nye kamper som må utkjempes, og rettigheter som må sikres. Ikke minst gjør dette seg gjeldende når vi opplever krevende tider som nå.

Arbeid

Det er forskjell på en Arbeiderparti-ledet regjering og en borgerlig regjering. Det betyr noe for deg hvem som styrer landet og hvem som styrer kommunen du bor i. Spesielt når det er snakk å ha et trygt arbeidsliv der vi faktisk føler at vi blir tatt på alvor og kan kjenne på den tryggheten mange av ordningene våre gir oss i det daglige.

La oss i dag, på 1. mai, benytte anledningen til å minne om noe av det vi har gjort for å styrke både arbeidslivet, tryggheten og velferden mens vi har vært i regjering:

- Doblet fagforeningsfradraget

- Sørget for pensjon fra første krone

- Begrenset innleie og vikarbruk

- Fjernet adgangen til generell midlertidig ansettelse

- Styrket retten til heltidsstillinger

- Sørget for feriepenger på AAP og ferietillegg på dagpenger

- Sørget for billigere tannhelse

- Fjernet Høyres privatiseringsreform i sykehusene

- Stoppet fri etableringsrett for private helseaktører

- Bedret kommuneøkonomi

Dette er bare noen av de tingene vi skal være stolte av å fortelle at vi har jobbet for.

Fordi med dette har vi nemlig bidratt til at folk kan se fremover og føle seg sikre på at rettighetene deres blir ivaretatt. Det er det Arbeiderpartiet har vært, og er til for.

Internasjonalsolidaritet -Tiden vi lever i er uforutsigbar. 

På en dag som dette er det viktig å minne om at solidariteten som kjennetegner vår bevegelse, ikke kjenner landegrenser.

Den siste tiden har situasjonen i Midtøsten blitt mer anspent. Og krigshandlingene i Gaza fortsetter å skade, ødelegge og ruinere, og den er katastrofal for sivilbefolkningen.

Det vi nå ser i Gaza; bombing og blokader, og den forferdelige humanitære krisen for sivilbefolkningen må stoppe. Norge har i årtier støttet palestinske, israelske og internasjonale organisasjoner som jobber for å forsvare palestineres rettigheter og for få nødhjelp inn som vann, mat og nødvendige medisiner. Det skal vi fortsette å gjøre. Og vårt budskap er klart: krigføringen må ta slutt!

Samtidig fortsetter Russland sin brutale krigføring mot Ukraina. Også i Ukraina er det en befolkning med et stort behov for humanitær hjelp.

Alle partier på Stortinget kom sammen om Nansen-programmet, vår støtte til Ukraina. Nansen-programmet hjelper Ukraina til å forsvare sitt folk og sitt territorium mot de russiske angrepene og bidrar til at Ukraina kan opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Nå kommer mange land etter på samme måte - viktig.

Derfor har regjeringen lagt frem langtidsplanen for forsvar. Vi er nødt til å ha et forvar som er i pakt med tiden vi lever i, og vi må ha evnen til å kunne forsvare oss.

Samtidig handler det også her om tryggheten til hver enkelt av oss. Det handler om at folk skal kunne kjenne på følelsen av trygghet i hverdagen. Spesielt i en tid som for mange kan føles ekstra skummel.

Regjeringen vil styrke forsvaret av Norge med 600 milliarder kroner de neste 12 årene. Det innebærer nesten en dobling av forsvarsbudsjettet sammenlignet med i år. Vi styrker i tillegg alle grenser av forsvaret vårt– til lands, til havs, i luften og i det digitale rommet.

Arbeiderpartiet tar den sikkerhetspolitiske situasjonen på alvor og handler i tråd med det. Det står vi samlet med en hel arbeiderbevegelse om.

Vi skal jobbe for å ha verdens beste skole

Det er en ganske annerledes hverdag og muligheter som møter våre barn enn for 100 år siden. Arbeiderbevegelsen har gjort det mulig for oss og våre barn og ta utdanning.

Det er vår felles historie. Men vi er ikke i mål.

Elevenes læringsresultater i viktige fag er for dårlige. I tillegg faller motivasjonen og trivselen, mens skolefravær, mobbing og dårlig oppførsel øker. Læreryrket er for lite attraktivt, og skjermen har danket ut læreboka (flere steder), uten pedagogisk plan.

Det er arven etter åtte år med Høyre i førersetet for norsk skole. Derfor er det synd at de nå, i en tid hvor alle politiske partier burde gå sammen om å løse utfordringene, ikke bare mangler svar på hva de vil, men også forsøker fraskrive seg ansvaret for den ukritiske digitaliseringen og de dårlige resultatene i skolen.

Vi må være ærlige om hvordan det står til med elevenes ferdigheter og uro i klasserommene.

Vårt svar er å gjenreise respekten for læreren, mobilfrie klasserom, flere fysiske bøker, mer praktisk undervisning og å styrke laget rundt elevene.

Arbeiderpartiet skal snu utviklingen med for dårlige skoleresultater og sørge for at elevene trives mer og lærer bedre. Norge må ha som ambisjon å ha verdens beste skole.  

Arbeiderbevegelsen er på jobb for deg

Det norske samfunnet er tuftet på sterke fellesskap, små forskjeller og like muligheter. Den norske modellen med høy tillit og sterk solidaritet mellom mennesker har tatt oss dit. Det er Norge på sitt beste.

Vi har store ambisjoner for Norge og for Sarpsborg. Og sammen med fagbevegelsen og våre politiske venner skal vi sikre at disse ambisjonene blir satt ut i livet.

Resultatene kommer ikke av seg selv og arbeidet det skal ikke, og kan ikke, stoppe. Det krever harde tak og mye jobb, også i tiden fremover.

Vi, arbeiderbevegelsen, er på jobb for Norge.

Gratulerer med dagen!

Elise og Therese