Om Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti sin visjon er:

Sarpsborg Arbeiderparti skal være en spydspiss i utviklingen av Sarpsborg samfunnet basert på de sosialdemokratiske verdier. Et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Et samfunn bygd på verdiene frihet, likhet og solidaritet.

Styret

 • Sarpsborg AUF

  AUF sitt lokallag i Sarpsborg

 • Historie

  Sarpsborg Arbeiderparti har en lang, og spennende historie.

 • Organisasjonsutvkling

  Sarpsborg Arbeiderparti sin organisatoriske handlingsplan rulleres på hvert årsmøte. Her ligger den gjeldende planen.

 • Vedtekter

  Sarpsborg Arbeiderparti sine vedtekter vedtatt på årsmøtet 2020.

Lokallag i Sarpsborg Arbeiderparti

 • Navestad Arbeiderlag

 • Østre Sarpsborg Arbeiderlag

 • Sentrum Arbeiderpartilag

 • Tune Arbeiderpartilag