Sekretær

Arne Holmstøen

25. kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti til kommunevalget i 2023

Arne Holmstøen

Fakta om Arne

  • Alder: 74
  • Bosted: sentrum
  • Sivilstatus: gift
Arne Holmstøen sitat

Politisk erfaring

  • Sekretær i Sarpsborg Arbeiderparti
  • Styremedlem i Sentrum Arbeiderpartilag
  • Bystyremedlem 1984-1995
  • Nestleder i skole- og oppvekstutvalget 1984 - 1991

Arne Holmstøen  er sekretær for Sarpsborg Arbeiderparti. 

Han er utdannet sosionom og har i tillegg tatt ex.phil., psykologi grunnfag og 1 årig etterutdanning i barnevern. Arne har jobbet mange år i Sarpsborg Kommune, der han har hatt ulike lederoppgaver innenfor helse og velferd. Dette er også grunnen til at han ga seg med politikken tidligere. Som pensjonist er han igjen en aktiv politiker som er opptatt av at Sarpsborg skal være en trygg og inkluderende by hvor vi i fellesskap løser utfordringene.