Styremedlem

Klaus Lintho

Fylkestingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti.

Klaus Lintho

Bli bedre kjent med Klaus Lintho:

Fakta om Klaus

  • Alder: 35
  • Bosted: Hannestad, Sarpsborg 
  • Sivilstatus: Ugift, to sønner
  • Jobb: Fengselsbetjent 
  • Medlem i Norsk Fengsel- og friomsorgsforbund
klaus

Klaus Lintho, fylkestingsrepresentant

Politisk erfaring:

Fylkestingsrepresentant i Østfold fylkeskommune 2023-

Medlem av hovedutvalg for folkehelse, kultur og mangfold 2023-

LOs representantskap

Tidligere LO leder i Sarpsborg og Rakkestad 2019-2021

Bystyret i Sarpsborg 2015-2019

1.vara til bystyret i Sarpsborg 2019-2023

Klaus bor i Sarpsborg og har to sønner. Han er en drop-out elev, men da han i midten av 20-årene fant ut hva han ville bli som voksen, tok han opp fag og fullførte Kriminalomsorgens høyskole for fengselsbetjenter.  Han jobber i dag som fengselsbetjent i Halden Fengsel.

Klaus er i sitt fagforbund (Norsk Fengsel- og friomsorgsforbund) sin representant i regionrådet til LO, og er LO i Østfold sin representant i representantskapet til LO nasjonalt.

Beste politiske minne:

"Da en samlet fagbevegelse fylte Sarpsborg torg til randen en regntung onsdag i januar 2015. Et tydelig standpunkt mot Høyre og FrP sin svekkelse av arbeidsmiljøloven"