100 dager til valget

av: Desiré Craggs og Vegard Finnes, kandidater for Sarpsborg Arbeiderparti

Det er 100 dager til valget og Sarpsborg står ovenfor et ordførerskifte. Selv med flere ordførerkandidater i kommunevalget, ser det ut til å falle ned på et valg mellom to: Therese eller Magnus.

Kommunevalget er et personvalg. Det er det eneste valget hvor velgerne har en reell mulighet til å påvirke hvem som blir valgt inn. Ved å sette et kryss, eller gi en person fra et annet parti en slenger, så påvirker man hvem som kommer inn fra de ulike partiene.

Politikken er viktig i kommunevalget. For selv om noen sier at det er liten forskjell mellom partiene, så er det flere grunnleggende forskjeller. Det handler blant annet om privatisering av kommunens tjenester eller om de skal drives i egenregi. Det handler om eldreomsorg, barnehager og skoler. Det handler om vi skal beholde småskolene våre eller ikke. Det handler om stillingsvern for ansatte eller ikke. Det handler om hvordan vi best skal legge til rette for et aktivt næringsliv. Det handler om hvordan vi skal kunne skape et Sarpsborg med mindre forskjeller og store muligheter.

Og det handler om hvem som skal lede an i det arbeidet på vegne av oss alle. For kommunevalget er et ordførervalg. Hvem ønsker du som byens nye ordfører? Det handler ikke om bare hvem som skal lede de politiske møtene, men hvem som skal representere Sarpsborg. Byens nye ordfører vil være vår fremste politiker, i møte med innbyggere, i møte med næringslivet og i arbeidet opp mot administrasjonen.

Portrett Therese Thorbjørnsen

Therese Thorbjørnsen er Sarpsborg Arbeiderparti sin første kvinnelige ordførerkandidat!

Therese Thorbjørnsen har igjennom 8 år som utvalgsleder for kultur og oppvekst og nå de siste 4 årene som leder av administrasjonsutvalget vist at hun har gjennomføringskraft i de målene hun og Arbeiderpartiet setter seg. Det nye biblioteket som nå reiser seg i Sarpsborg har Therese jobbet med siden 2015 da hun tok over som utvalgsleder. Ved å få igjennom vedtak om å sette av deler av kommunens overskudd har hun målrettet jobbet for å sikre at vi skal få det nye biblioteket på plass. Et bibliotek som vil være så mye mer enn det tradisjonelle folkebiblioteket – en møteplass for Sarpsborg innbyggere. Therese har ledet an i arbeidet om årsturnus. Hun har lyttet til ansatte, til fagbevegelsen og hun har stått støtt i at hele, faste stillinger vil være det riktige både for ansatte og for kommunen. Fra 2019 ble årsturnus innført innen helse og velferd og fra da til 2022 økte antallet heltidsstillinger med 21%. Fra 2024 vil rundt 2200 ansatte være ute i årsturnus. Hennes mål er helt soleklart: mer helsebringende turnus, lavere sykefravær og mer heltid.

Portrett Desiré Craggs

Desiré Craggs er utvalgsleder for miljø og teknikk og kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti. Sammen med Vegard Finnes har hun skrevet dette innlegget. 

Therese gir seg ikke. Hun sier seg ikke fornøyd med sånn det er og hun godtar ikke svaret «sånn har vi alltid gjort det». Flere lurte på når prosjektet Østre bydel startet om det ville bli noe nytt, for dette hadde da virkelig kommunen prøvd på før. Therese sitt engasjement og enorme pågangsmot kommer frem i de sakene hun er saksordfører for. Når noen sier til henne at dette har man prøvd før, så gir det henne bare mer motivasjon til å få resultater nå. Og Østre bydel prosjektet har blitt løftet opp nasjonalt. Sarpsborg har fått områdemidler og Therese sitt mål er å få løftet bydelen både for beboere og næringsliv.

Portrett Vegard Finnes

Vegard Finnes er leder av Sarpsborg Arbeiderparti og kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti. Sammen med Desiré Craggs har han skrevet dette innlegget. 

Nå er hun i gang med handlingsplan for næring og jeg har stor tro på at på samme måte som med bibliotek, årsturnus og Østre bydel så vil hun også her vise at hun har store visjoner på vegne av kommunen vår. Therese ønsker ikke en plan med mange ord og lite handling, hun vil ha en plan som er fremoverlent, strategisk og ambisiøs.

Vi trenger en ordfører som er tydelig på at hun setter innbyggere og næringsliv i Sarpsborg først i sitt arbeid. Therese kjenner byen sin og forstår oss som bor i den.

Til syvende sist er det ditt valg; din by og din fremtidige ordfører. Godt valg!