Elise Waagen og Therese Thorbjørnsen

Vi skal ut å møte folk!

Vi skal møte 1000 mennesker på 100 dager i Sarpsborg!

Fram mot landsmøtet i 2025 skal Arbeiderpartiet utforme ny politikk for framtiden. Vårt mål er å skape en politikk som treffer deg, i din hverdag. De neste 100 dagene skal vi være overalt i Sarpsborg og snakke med lag, foreninger, næringsliv og enkeltmennesker. Vi skal lytte. Få ideer og innspill. Vi skal ut å spørre: Hva er viktig for deg og din hverdag?

-Vi må vi være tettere på folk. Se dem i øya. Vise at vi er opptatt av hverdagen til folk, og det de bryr seg om. Vi er i gang med Norges største politiske verksted. Og det du kommer med av innspill til oss nå kan bli en realitet.

De neste 100 neste dagene skal vi være overalt. Vi skal ut og møte folk, der de er.  Vi vil vite om hverdagen, nabolagene, ungene, jobbene og fritiden til folk i Sarpsborg. Hva er viktig for nettopp deg og din hverdag, sier Therese Thorbjørnsen og Elise Waagen.

-Arbeiderpartiets viktigste oppgave er å håndtere og møte de problemene folk står i akkurat nå. Vi skal tørre å tenke nytt og vi skal tenke stort. Vi lever i en verden som er i stor endring på kort tid, og mange opplever en utrygghet i hverdagen sin. Det viktigste vi gjør da er å lytte til folk, ta folks hverdag på alvor og lage politikk som svarer på nettopp dette.

Her i Sarpsborg har vi satt oss et stort hårete mål om å møte 1000 mennesker de neste 100 dagene. Rett og slett Sarpsborg største politiske tenketank.  Målet er å få gode forslag fra sarpingene som vi tar med oss videre inn i programarbeidet. 

Saker som foreslås lokalt kan fort bli nasjonal politikk for Arbeiderpartiet, det hadde vært gøy!

Therese Thorbjørnsen er klar for å starte programarbeidet frem mot 2025.
Elise Waagen