1.mai betyr noe.

av: Desiré Craggs, partileder, Therese Thorbjørnsen, ordførerkandidat og Elise Waagen, stortingsrepresentant

Det er ikke kun historisk nostalgi som gjør at vi sier dette.

Etter to år med pandemi og nedstengning kan vi endelig samles til markering av arbeidernes internasjonale solidaritetsdag igjen.

Dessverre er det et alvorlig bakteppe for årets markering. Det er igjen krig i Europa. Russlands aggressive angrepskrig mot Ukraina.

Det internasjonale samfunn står samlet mot Putins krigsideologi. En resolutt og samlet reaksjon har vært viktig.

Vi er alle berørt av det som skjer i verden rundt oss. Fellesskap og solidaritet er våre viktigste verdier, derfor skal vi også stå skulder til skulder med Ukraina og deres kamp for frihet og demokrati. Vi skal ta vare på hverandre, vi skal bygge fellesskap. I Sarpsborg skal alle føle seg inkludert og likeverdige.

Desire, Elise og Therese

Heltid er livsviktig står det på en av parolene i årets 1.mai tog i Sarpsborg. Problemene med deltidsstillinger, ansatte som må shoppe vakter og i noen tilfeller også flere arbeidsgivere rammer kvinner spesielt. Vi ser det spesielt innen helse og omsorg, butikk, restaurant og renhold. Det gjør hverdagen uforutsigbar. Det gjør lønna uforutsigbar og ikke minst så er det rett og slett urettferdig!

Pandemien har vist oss en ny dimensjon av deltidsproblemet. 7 av 10 helsefagarbeidere jobber deltid, og undersøkelser gjort av FAFO viser at hver fjerte ansatte jobber flere steder for å få en inntekt å leve av. Når ansatte må ta vakter flere steder for å få endene til å møtes utgjør dette en potensiell risiko for smitte.

Nei til anbud på bussen. Vi krever fast jobb hos oppdragsgiver! er et direkte resultat av de rundene som de ansatte har stått i nå den siste tiden. Ny anbudsrunde resulterte i en ny arbeidsgiver for flere tusen ansatte. De ansatte understreker at dette gir usikkerhet og uvisshet. Dere bekymring er at dette kan føre til dårligere arbeidsbetingelser og skiftturnus som ikke gir reell fritid mellom vaktene.

Dette er bare to av mange paroler i Sarpsborg. Paroler som setter fokus på arbeidsvilkår, på politiske saker som betyr noe og som viser solidaritet.

Det norske samfunnet er tuftet på sterke fellesskap, små forskjeller og like muligheter. Den norske modellen med høy tillit og sterk solidaritet mellom mennesker har tatt oss dit. Det er Norge på sitt beste.

Vi har store ambisjoner for Sarpsborg. Og sammen med fagbevegelsen og våre politiske venner skal vi sikre at disse ambisjonene blir satt ut i livet.

For oss betyr det noe når medlemmene i LO og fagforeningene sier at dette er viktig for oss. Da skal vi lytte, og vi skal prøve å finne gode løsninger.

En vis mann sa en gang at enhver parole fra 1.mai toget i Sarpsborg har blitt til praktisk politikk. Det har kanskje ikke gitt en løsning med en gang, men parolene er et signal og det signalet er viktig.

Kampen for frihet, likhet og demokrati er viktigere enn noen gang. Vi trenger et fellesskap som tar større ansvar, sikrer trygg styring og sterkere fellesskap.

La oss gjøre 1.mai-parolene til praktisk politikk.

Gratulerer med dagen!