En snekker står med hammeren klar. Foto: Øivind Haug

28. april: FNs verdensdag for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

av: Tone Ingesen og Jane Jensen, kandidater for Sarpsborg Arbeiderparti

FNs verdensdag for sikkerhet og helse på arbeidsplassen har i år 20 års jubileum. Denne dagen har gjennom 20 årene blitt markert. Hvorfor? Grunnen er å fremheve hvor viktig det er å ivareta sikkerheten og helsen til ansatte på arbeidsplassen. 

Tenk at hver dag dør flere tusen mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer.  I 2022 døde 28 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. 25 av de omkomne var norske statsborgere og alle var menn. De fleste ulykkene med dødelig utfall skjer innenfor de mannsdominerte sektorene transport og lagring, industri og bygge- og anleggsvirksomhet, og av den grunn topper de statistikken. For å få redusert denne statistikken er det viktig å sikre god helse og sikkerhet på arbeidsplassen er spesielt viktig for arbeiderne og deres nærmeste.

Det å ta vare på de ansatte er også en god økonomisk investering for arbeidsgiveren og for samfunnet som helhet. Dette er fordi tapt arbeidstid, behandling, kompensasjon og rehabilitering av yrkesskader og -sykdommer koster den norske stat og verdenssamfunnet milliarder av kroner hvert år. Det er bevist at trygghet og et godt arbeidsmiljø fører til økt produktivitet og bedre arbeidskvalitet, da arbeidstakere som føler seg trygge og sunne har en større motivasjon til å yte sitt beste. En annen viktig fordel ved å fremme sikkerhet og helse på jobben er at det kan bidra til å forbedre samfunnets generelle helse.

Portrett av Tone Ingesen

Tone Ingesen, kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

Et organisert arbeidsliv kan spille en viktig rolle i å fremme sikkerhet og helse på jobben. Et organisert arbeidsliv kan også bidra til å fremme samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere når det gjelder sikkerhet og helse på jobben. Ved å arbeide sammen for å identifisere risikofaktorer og iverksette tiltak for å redusere dem, kan arbeidsgivere og arbeidstakere skape tryggere og sunnere arbeidsforhold for alle involverte. Videre kan et organisert arbeidsliv bidra til å styrke arbeidstakernes rettigheter og beskyttelse. Dette kan inkludere rettigheter til arbeidsmiljø, lønn, arbeidstid, og forsikring mot skader og sykdommer på jobben. Sterke fagforeninger og arbeidsorganisasjoner kan spille en viktig rolle i å sikre at arbeidstakere har de rettighetene og beskyttelsen de fortjener. Fagbevegelsen har denne dag 28. april en markering og minnedag for ofre av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker.

Helsefremmende arbeidsplasser skapes en gjennom en kombinasjon av å bidra ved å legge til rette for felles arbeidsrutiner og arbeidsmiljøet. La de ansatte bli aktiv medvirkning og motivere til personlig utvikling, ved å styrke mestringsfølelsen til de ansatte og skape et meningsfylt arbeid.

Noen ganger er det enkle det beste, og hva kan du som kollega gjøre for å være en god kollega?

Vær hyggelig og blid, og hils når du kommer på jobb. Selv om du ikke er leder eller sjef, kan du fortsatt gi kollegene dine oppmuntringer og positive tilbakemeldinger på jobben de gjør. Ta ansvar for et godt miljø og vær inkluderende, og ha forståelse at det er klokheter mellom mennesker.

Portrett Jane Jensen

Jane Jensen, kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti