35 nye millioner til bibliotek!

Samarbeidspartiene AP, SV, SP og MDG setter av 35 nye millioner til bibliotek. "Når det gjelder bruk av overskuddet fra 2017, er det helt klart barn og unge, og kultur som er vår prioritering", sier Therese Thorbjørnsen, AP, på vegne av samarbeidspartiene.

AP, SV og SP - samarbeidspartiene i Sarpsborg

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne er enige om at et nytt bibliotek i Sarpsborg sentrum er en prioritert satsning. 

Derfor velger vi å avsette 35 millioner av overskuddet vårt til å fylle opp bibliotekfondet. Fondet vil da være på totalt 70 millioner.

"Vi ser det som svært viktig å få realisert et nytt hovedbibliotek, så for oss er det helt naturlig å prioritere avsetninger til biblioteket", sier Therese Thorbjørnsen, Hovedutvalgsleder for Kultur og Oppvekst (AP), på vegne av samarbeidspartiene.