8. mars er fortsatt viktig!

Av: Nancy Githmark og Gry Borgaas

Nancy og Gry

Hvorfor brukes det mer tid, forskning, ressurser og penger på en manns sykdom enn på kvinners?

Dette kan ikke kvinner godta eller akseptere lenger! I 2022 er tiden overmoden for at kvinnehelse settes på dagsorden og satses like tungt på som menns helse.

Tradisjonell medisin bruker fortsatt mannen som norm for forskning, diagnostikk og behandling.

Og vi vet pr i dag at sykdom arter seg ulikt for menn og kvinner. Hjerteinfarkt er en av de sykdommene som har ulike symptomer for menn og kvinner og som paradoksalt nok er det som tar flest kvinneliv i Norge i dag.

Sykdom som rammer kvinner oftere enn menn er beviselig underprioritert og underfinansiert.

For lavstatussykdommer og psykisk helse som ikke nødvendigvis tar liv eller er akutte, men som kan være særdeles plagsomme og smertefulle, eller som fører til betydelig forringelse av livskvalitet eller er kroniske, ja der ser tallene enda dystrere ut.

Det tar inntil syv år å diagnostisere enkelte kvinnesykdommer, og det er skammelig!

Vi må kreve at kvinners helse blir mer prioritert. Mer kunnskap og forskning trengs, og vi må sikre bedre utredning, oppfølging og behandling.

I kraft av kvinnedagen krever vi at fokus i større grad bærer preg av jevnbyrdighet på alle felt, også når det gjelder satsning på helse.

La oss ta et løft for kvinnehelse og likeverd!