Koselige trehus langs en lokal bilvei. Foto: Øivind Haug

Å eie sin egen bolig

Vår listekandidat, Daniel Brandsrød, skriver her om boligpolitikk og at han ønsker å jobbe for at flere skal kunne eie sin egen bolig.

Daniel Brandsrød

Det å eie sin egen bolig er den beste investeringen vi kan gjøre og i Norge er det vanlig at folk eier sine egne boliger. Dette gir trygghet både økonomisk og sosialt, men det er fremdeles vanskelig for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet. Et marked som i større grad blir regulert av boligspekulanter og utleieinvestorer.

I 2016 kjøpte jeg min bolig. Jeg hadde da vært i arbeidslivet siden 2011 og hadde hele veien spart til dette, likevel var det ikke nok og jeg var avhengig av kausjonister. Slik som nesten 50 prosent av unge under 30 år. Men hva skjer med de som ikke har denne muligheten? For de finnes der ute, de som foreldrene ikke kan være kausjonist for eller alle de aleneforeldrene og enslige forsørgere som vil det beste for barna sine, de må ut på utleiemarkedet. Her betaler de ofte dyrt for å leie en leilighet de ikke selv eier. Dette gir falsk trygghet og det blir vanskeligere og spare opp egenkapital til kjøp av egen bolig.

Det at alle skal ha mulighet til å eie sin egen bolig er noe jeg brenner for og noe jeg ønsker alle å kunne få muligheten til å gjøre. Derfor stiller jeg til valg for Sarpsborg Arbeiderparti.                       

Jeg ønsker å finne løsninger til at flere unge skal kjøpe egen bolig uten økonomisk bistand, et boligmarked for alle. Som for eksempel ved at kommunen igjennom et tett samarbeid med boligbyggelaget og utbyggere innfører ordningen «leie til eie». Dette er en ordning som flere kommuner i Norge har blant annet i Trondheim. Her kan du da leie en bolig imellom 3 og 5 år, føre du kjøper den. Prisen du kan kjøpe leiligheten for settes når du begynner leieperioden og prisøkningen på boligen er med på å skaffe deg egenkapital kravet.

Vil du at Sarpsborg kommune skal innføre ordningen «leie til eie»? Da trenger jeg og Sarpsborg Arbeiderparti din stemme.

Godt valg!