Å kutte i "Aktiv på dagtid" er et aktivt kutt i folkehelse!

Av: Desire Craggs, Nancy Githmark og Linda Engsmyr

Nancy Githmark, Desire Craggs og Linda Engsmyr

Folkehelse er et samfunnsansvar. Det krever politisk vilje og det krever ressurser. Derfor sier Arbeiderpartiet nei til kutt i «Aktiv på dagtid».

– Nancy Githmark, Desire Craggs og Linda Engsmyr

«Aktiv på dagtid» er et samarbeidsprosjekt mellom Viken Idrettskrets, fylkeskommunen og flere kommuner i Østfold. Målet er å gi personer som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, mulighet til å delta i en eller flere aktiviteter på dagtid.

Sarpsborg kommune har hatt et tilbud om «Aktiv på dagtid» siden 2007, og vi har vært med siden starten. Dette er et godt tilbud, som flere av våre innbyggere kjenner til og benytter seg av.

Mellom 2019 – 2022 har mellom 300 og 400 deltakere vært en del av «Aktiv på dagtid» i Sarpsborg.

Høyrekutt i budsjettet

I budsjettet i desember vedtok høyrepartiene et uspesifisert kutt i kulturbudsjettet. En av de tiltakene som nå ser ut til å bli rammet er "Aktiv på Dagtid".

Siden forslaget om kutt ble kjent har vi kunnet lese hvor fortvilet mange av deltagerne ble, da det ble kjent at dette tilbudet er foreslått kuttet. Mindre aktivitet, økt angst og depresjon var ord som ble brukt for å beskrive konsekvensen av en slik avgjørelse. Vi kan ikke stå på sidelinjen og ikke kommentere dette. Vi er bekymret for både de kortsiktige og langsiktige konsekvensene.

«Aktiv på dagtid» i Sarpsborg er en viktig folkehelseinvestering. Et kutt vil være svært uheldig for de som i dag benytter seg av tilbudet og vi mener at på på sikt koste Sarpsborgsamfunnet mye mer enn de 300.000 kronene kommunen her legger opp til å kunne spare.

Arbeiderpartiet er opptatt av trygg økonomisk styring. Da kan vi ikke gjøre smålige kutt som vil koste samfunnet svært mye mer i neste runde.

Aktiv på dagtid er god folkehelse, god folkehelse er god økonomi

For mange som står uten arbeid kan hverdagen bli ekstra lang og krevende. Det kan være flere grunner til at man står uten arbeide for korte eller lengre perioder, men det er viktig at man i slike situasjoner er i noen form for aktivitet, at man har noe meningsfullt å stå opp til og har noen faste holdepunkter i hverdagen.

Å ha et sted å gå til, være i aktivitet og ikke minst treffe andre er folkehelse satt ut i praksis. Det å være en del av et fellesskap og føle tilhørighet gjør noe med deg. Du blir en del av noe positivt, et lyspunkt i en kanskje mørk og utfordrende hverdag. Vi mener at det å kutte i «Aktiv på dagtid» er et aktivt kutt i folkehelse.

«Aktiv på dagtid» er helt klart forebyggende og kan bidra til at andre brikker faller på plass i hverdagen. Siden oppstarten 2007 har mange kommet seg tilbake i arbeid og for flere har «Aktiv på dagtid» vært en viktig del av veien tilbake. Om bare én av de som benytter seg av dette tilbudet i dag kommer tilbake i vanlig arbeide er kostnadene for tiltaket fort spart inn.

Folkehelse er et samfunnsansvar. Det krever politisk vilje og det krever ressurser. Derfor sier Arbeiderpartiet nei til kutt i «Aktiv på dagtid».