Alle ungdommer skal med!

av: Tim Kollerød, bystyrekandidat

Tim Kollerød

Har du en jobb å gå til får du også en trygg og økonomi – som igjen gir oss frihet til å leve gode liv. Altfor mange unge er utenfor jobb eller utdanning. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen nå realiserer ungdomsgarantien.

Mangel på arbeidskraft er en av de store utfordringene Norge står overfor fram mot 2040. Da er det alvorlig at rundt 100.000 unge under 30 år står utenfor arbeid eller utdanning.

Mange opplever at det er vanskeligere å få seg en jobb enn før, på grunn av færre arbeidsplasser som ikke krever høyere utdanning, og mange som stiller krav til erfaring. Det gjør det særlig vanskelig for de unge som har falt fra i videregående, eller ikke gått videre på høyskole eller tatt fagbrev. Det er også mange som faller ut av arbeidslivet av ulike grunner som opplever å ikke få tilstrekkelig hjelp av NAV i dag. Det må vi gjøre noe med.

I Sarpsborg har vi mange som står utenfor arbeidslivet, og vi har mange som ikke har høyere utdanning. At vi unge klarer å komme oss i arbeid og få en jobb er helt avgjørende. Mange av oss har ikke sjans til å komme inn på boligmarkedet i dag uten hjelp fra familie, på grunn av høye boligpriser og krav om egenkapital. De stigende boligprisene og høyere krav i arbeidslivet gjør en vond situasjon verre for mange. Vi vet at mye av problematikken går i arv; derfor er det viktig å sette inn innsatsen tidlig – og styrke arbeidet med å få unge ut i jobb.

Flere veier til mål

Regjeringa bevilger nå 380 millioner kroner til en ungdomsgaranti. Det betyr i praksis at man setter av midler til 360 nye ungdomsveiledere i NAV, som vil ha mer tid til hver enkelt som trenger hjelp. Målet er tydelig: Flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid. Unge både trenger og fortjener å bli satset på. Og samfunnet har ikke råd til å gi dem opp.

I statsbudsjettet for 2023 er det bestemt at det skal innføres en ungdomsgaranti i NAV som trer i kraft i juli, i sommer. Det er satt av 175 millioner kroner i 2023, som videreføres også neste år – med en ytterligere satsning på 205 millioner kroner neste år. Til sammen 380 millioner kroner i 2024.

Med ungdomsgarantien vil Arbeiderpartiet bidra til tettere oppfølging av ungdommer i NAV. Når vi satser på flere ungdomsveiledere,  vil flere ungdommer få et opplegg som er tilpasset deres behov. Vi må se behovene på tvers av arbeid, helse og utdanning. Det handler om å få rask psykisk helsehjelp, tilpasset skolehjelp, og tettere arbeidsoppfølging.

Vi må få flere veier til vitnemål og mulighet til å skaffe seg bevis for den kompetansen man har. Det handler om arbeidstrening og trygghet når man skal ut i arbeidslivet for første gang. Og det handler om et arbeidsliv som tar imot og er villige til å gi folk en sjanse.

Alle ungdommer skal med for å forme fremtidas Norge- det sørger vi i Arbeiderpartiet for.