En anleggsarbeider står sidevendt mot kamera, i bakgrunnen ser vi heisekraner og hus. Foto: Øivind Haug

Arbeiderpartiet er garantist for et trygt og anstendig arbeidsliv

Vår listekandidat, Stig Hansen, skriver i dette innlegget om Sarpsborg Arbeiderparti sin arbeidslivspolitikk.

Stig Hansen

Sarpsborg Arbeiderparti har gått i front med egne seriøsitetsmodeller. Disse stiller krav om faste ansettelser, fagarbeidere, lærlinger, ryddige lønns- og arbeidsvilkår og et begrenset antall kontraktsledd. Det er viktige grep for et anstendig arbeidsliv.

Urovekkende mange arbeidstakere møter useriøsitet og sosial dumping i arbeidslivet. Kommunen kan bidra til et seriøst arbeidsliv og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Men da må politikere ta noen tøffe politiske valg, og lage så strenge regler som mulig.Vi innførte Sarpsborgmodellen i 2015 for å få bygge og anleggs oppdrag for Sarpsborg Kommune, må du oppfylle en rekke kriterier.

  • Du må ha egne ansatte produksjonsarbeidere
  • Du må ha lærlinger
  • Du må ha ordnede lønns og arbeidsvilkår
  • Du må ha betalt offentlige avgifter og skatt

Modellen har en rekke kontrollmekanismer og straffebestemmelser for å følge opp at kravene etterleves.Seriøsitetskravene luker ut de useriøse aktørene og bidrar dermed til samfunnshjulet. Det forhindrer svart arbeid, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Kravene skal også gjelde ved innkjøp av varer og tjenester så langt det passer.Virksomhetene som får oppdrag bidrar til samfunnet med skatt og avgifter, det samme gjør de ansatte som jobber der. At alle som får oppdrag bidrar på denne måten gjør at kommunen vår får en bedre økonomi til å levere bedre tjenester.

Nå står denne modellen foran en revisjon, dette er helt nødvendig for å følge utviklingen blant useriøse aktører, men da kreves det at kommunen styres av et parti som er opptatt av nettopp et seriøst arbeidsliv, ikke bare i ord, men i handling.

Sarpsborg Arbeiderparti går til kamp og skal bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vi skal bruke Sarpsborgs innkjøpsmakt til å styrke Sarpsborgmodellen for et seriøst arbeidsliv og utvide den til flere nye sektorer som eldre-, helse- og omsorgssektoren.

Hvis du syns at et godt organisert og seriøst arbeidsliv i kommunen vår er viktig, bør du stemme Sarpsborg Arbeiderparti 9.september. Godt valg.