Arbeiderpartiet prioriterer nytt strålesenter i Østfold

Hvert år rammes flere tusen av kreft. Bare i 2015 var det 32 592 nye krefttilfeller. Mange av disse pasientene vil i løpet av sykdomsforløpet få strålebehandling. I dag er det ikke stråletilbud i Østfold. Det medfører at pasienter i tillegg til å måtte håndtere den belastningen det er å få en kreftdiagnose, må gjennom krevende hverdager med unødvendig pendling til Oslo Universitetssykehus.

Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingskandidat Sarpsborg Arbeiderparti

Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant

Vi skal gjøre det lettere å investere i bygg og utstyr og gi handlingsrommet som trengs for å bygge opp strålesenter i Østfold.

Helseminister Støre satte i gang et arbeid for å kartlegge behov for økt strålekapasitet. Basert på økt kreftinsidens og befolkningsframskrivinger er det tydeliggjort et behov for å øke stråleterapikapasiteten i Norge. For å sikre pasienter som trenger stråleterapi et likeverdig tilbud og bedre tilgjengelighet til behandlingen, er det ønskelig at det etableres nye stråleterapienheter i en del områder som i dag ikke har dette tilbudet.

Arbeiderpartiet prioritere nytt strålesenter i Østfold.

Strålekapasiteten i sin helhet prioriteres også. Arbeiderpartiet vil Ap vil bygge «supermaskiner mot kreft» , med to protonsenter i Bergen og Oslo, samt fire nye strålesenter i Skien, Drammen, Lørenskog og Østfold. Dette vil øke den totale strålekapasiteten i Norge. I dag har vi strålesenter i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Gjøvik. Det er vedtak i styret i Helse Sør Øst å bygge nye strålesenter i Skien, Drammen, Lørenskog og Østfold. Dette er kostnadskrevende og det er derfor ikke kommet ordentlig i gang. Kostnad er omlag 250mill per senter.

"Vi skal gjøre det lettere å investere i bygg og utstyr og gi handlingsrommet som trengs for å bygge opp strålesenter i Østfold. " - Elise Bjørnebekk- Waagen, Stortingsrepresentant