Arbeiderpartiet satser på lærlinger!

Vår listekandidat, Linda Engsmyr, skriver om Sarpsborg Arbeiderparti sitt målrettede arbeid for lærlinger i Sarpsborg Kommune og hva vi vil videre.

Linda Engsmyr

Et sikkert tegn på at sommeren er over og at høsten er kommet, er skolestart for våre unge håpefulle.

De siste årene har vi også fått et annet sikkert høsttegn. Sarpsborg kommune arrangerer en kick off for nye lærlinger, og for Arbeiderpartiet er dette et vakkert høst tegn, for satsing på lærlinger er noe som er meget viktig for oss.

Denne høsten har vi skrevet 47 nye lærlingekontrakter, og på denne kick off’en som kommunen arrangerte denne uken, kunne lærlinger og deres fagansvarlige til å bli kjent. Her ble det gitt informasjon om hva som forventes av våre lærlinger og ikke minst, hva de kan forvente tilbake av sin læretid.

I vårt moderne samfunn er det å ha formell kompetanse et viktig fortinn for å få seg arbeide. De oppgaver som skal løses blir stadig mer krevende. Evnen til omstilling, og å sette seg inn i nye teknologiske løsninger, blir viktigere og viktigere. En fullført fagutdanning gir et godt fundament for den enkelte. Sarpsborg Arbeiderpartiet har i alle år hatt et stort politisk fokus på lærlinger. Det er framtidig arbeidskraft som samfunnet trenger.

Sarpsborg Arbeiderpartiet gikk på valg i 2015 at vi skulle ha 1,5 lærlinger pr 1000 innbyggere. Når denne perioden nå er over, ser vi at vårt valgløfte er innfridd.  Vi har i dag 108 lærling kontrakter som gir oss ca 1,9 lærlinger pr 1000 innbyggere.

Sarpsborg Arbeiderpartiet mener at det er realistisk at vi i løpet av kommende valgperiode blir 2 lærlinger pr 1000 innbyggere. Arbeidslivet trenger stadig flere dyktige fagarbeidere, og de unge trenger en god utdanning. Det tar vi på alvor. Lælingesatsingen i Sarpsborg skal først og fremst være en rekruteringssatsing der flest mulig får en sluttkompetanse i form av et fagbrev.

Bruk stemmeretten! Godt valg!