Arbeiderpartiet satser på lærlinger!

For Sarpsborg Arbeiderparti er det viktig at kommunen også tar ansvar når det gjelder å ta inn lærlinger. Vi mener at kommunen må gå foran som et godt eksempel. Med god Arbeiderparti styring gjennom mange år, mener jeg at kommunen gjør en god jobb på dette området. Av: Linda Engsmyr

Linda Engsmyr setter fokus på lærlinger.

Det er viktig at vi gir våre ungdommer som går yrkesfag en mulighet til å få jobb, og i mange tilfeller starter det med å få en lærlingkontrakt.  I Sarpsborg kommune er det mange forskjellige yrkesgrupper som kan ta inn lærlinger, men vi klarer ikke denne jobben alene. Det er heldigvis også mange bedrifter i Sarpsborg som ser mulighetene i disse ungdommene og som er villig å ta på seg ansvaret med å lære dem et fag. Det er vi takknemlige for, det er et samfunnsansvar å gi våre ungdommer en mulighet til å lykkes i arbeidslivet.

Arbeiderpartiet gikk til valg på at vi skal ha 1,5 lærlinger per 1000 innbyggere. Det løfte har vi holdt. Men vi ønsker å strekke oss enda lenger. Vi har satt oss en målsetning om å ha 110 lærlinger, det er et meget realistisk og oppnåelig mål for oss og med det resultatet som vi nå kan vise til, er vi som kommune i toppsiktet i Østfold i forhold til å satse på lærlinger.

Sarpsborg kommune har gått ut med en intensjon om 42 nye lærlinger i år. Rekruteringen vil starte i 2019 med oppstart på høsten. Med disse nye lærlingekontraktene, i tillegg til de vi har, vil vi være oppe i 107 lærlinger i løpet av året.

Generelt så har kommunen behov for lærlinger i alle våre yrkesgrupper. Vi har mange søkere til tradisjonelle kommunale fag, som for eksempel helsefagarbeider og barne og ungdomsarbeider, men også innen IKT og kontorfag. Her har vi ingen rekrutteringsutfordringer. Vårt fokus for 2019 og fremover vil være å opprettholde inntaket. Vi ønsker da spesielt en økning på lærlinger innen tekniske fag. Da dette kommuneområdet har behov for nyrekruttering på sikt, og vi ser at teknisk har et stort potensiale til å ta inn lærlinger innen fagene renhold, feierfag, bygg drift, anleggsgartner osv. Her går vi bredt ut i år og håper på mange søkere.

Sarpsborg Arbeiderparti har alltid hatt fokus på at våre innbyggere skal få gode og trygge tjenester. For å opprettholde dette så må vi satse på ungdommen. De er vår framtid, og lærlinger er framtidens arbeidskraft i Sarpsborg. Vi må så langt vi klarer legge til rette for at så mange som mulig lykkes. I hovedsak gjør kommunes lærlinger det veldig bra. De fleste fullfører sin læretid med gode resultater og de trives med å jobbe i vår kommune.

Vi som kommune har et ansvar overfor våre lærlinger, vi skal gi dem en god læretid og legge til rette for at de kan få et godt og trygt arbeidsliv. Vi må arbeide for at våre ansatte som tar fagbrev får bedre jobbmuligheter etter endt utdanning. Dette innebærer faste og fulle stillinger.

Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt satse på lærlinger i årene som kommer, men det må være i samsvar med å kunne tilby et godt tilbud om jobb etter endt læretid.