Arbeiderpartiet setter fokus på sårbare barn og unge i Sarpsborg!

Av: Christer Ryen

Christer Ryen, studieleder Sarpsborg Arbeiderparti

På barnas side

Sarpsborg Arbeiderparti fører en politikk der fokuset er sterke fellesskap, vi jobber for et Sarpsborg, der barn og unge lykkes.Det skal være trygt å vokse opp i kommunen vår, og barn og unge skal oppleve at vi tar de på alvor.

For Arbeiderpartiet er det viktig at kommunen har et bredt tjeneste tilbud til barn og ungdom på flere nivåer. Og det er viktig og utvikle gode og nye tjenester som sikrer at sårbare barn og unge blir fanget opp i tide, og at de vet hvor de skal henvende seg for og få hjelp hvis de trenger det. 

Temamøte for medlemmer i Arbeiderpartiet

På onsdag arrangerte vi i Sarpsborg Arbeiderparti et temamøte: Sårbare barn og unge.

Her hadde vi innledninger på forskjellige flotte tiltak som gjøres i kommunen vår.

-Politiet - fokus på forebyggende samarbeid

-Nærmiljøhuset på Alvimhaugen

-FLYT- et tilbud til ungdom på 9. trinn (Kronprinsparets fond)

-Samhandlingsteamet for barn og unge det er knyttet bekymring til

-Livsmestring og trivsel i skolen

-Lavterskeltilbud til barn og unge med psykiske vansker

Veien videre

For Sarpsborg Arbeiderparti er det viktig å fortsette å sette fokus på barn og unges oppvekstvilkår i Sarpsborg. Vi kommer til å følge opp onsdagens møte med konkret politikk. Framtidas Sarpsborg  blir bedre med sterkere fellesskap!