Arbeiderpartiet tar sykepleiere på alvor

I dette stortingsvalget kan vi velge skattekutt til de rikeste, eller helsetjenester for alle.

Når skattekutt er viktigere enn å holde løfter

 Skattekuttet gagner bare de som har minst behov for en sterk, offentlig helsetjeneste. Dette er ikke trusler uten mening, dette er den sannheten vi har fått servert i denne regjeringsperioden. De lovte lovet 12 milliarder til helsesektoren, men leverte bare 9 milliarder. Det er vanskelig å innfri løfter når man bevilger skattekutt.

Arbeiderpartiet tenker å innfri der regjeringen feiler

Derfor lover vi 12 milliarder i neste periode. Hvis vi velger skattekutt blir det færre penger igjen til kompetansebygging i velferdssektoren, det blir færre penger igjen til å utvikle de tjenestene vi trenger for å møte den aldrende befolkningen, det blir færre penger til å ansette sykepleiere. Vi står overfor et demografisk skifte vi ikke har sett maken til tidligere, den såkalte eldrebølgen.

Arbeiderpartiet satser på sykepleiere

Vi vil trenge mange sykepleiere i årene som kommer.Sykepleiere er hos deg fra den dagen du fødes, til den dagen du dør. Visste du at både jordmor og helsesøster er sykepleiere? Når det blir flere som trenger hjelp, må vi ha flere sykepleiere. For å rekruttere sykepleiere må det oppleves som et karrierevalg med utfordringer og muligheter.

Arbeiderpartiet vil satse på etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i pleie- og omsorgssektoren. I regjering satset vi store ressurser på etter– og videreutdanning i kommunene, så vel som på sykehus. På sykehusene har vi stilt krav om at det skal utvikles planer for videreutdanning av helsepersonell. Kommunene har et tilsvarende ansvar for å sikre etter- og videreutdanning i kommunalhelsetjenesten, samt sørge for å planlegge for fremtidige behov.

Vi vil ta vare på sykepleierne våre

Derfor vil Arbeiderpartiet beholde sykepleierpensjonsordningen og redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Vi vet at likestilling mellom kvinner og menn i arbeid og familie bidrar til lønnsutjevning.

Norsk Sykepleierforbund spurte oss hva vi tenker om arbeidstidsutvalgets innstilling om å fjerne avtaleretten for egen turnus. Jonas Gahr Støre svarte:

”Arbeiderpartiet vil ikke gjennomføre Arbeidstidsutvalgets forslag om at arbeidsgiver ensidig kan fastsette turnusplaner uten å inngå avtale med tillitsvalgte. Utfordringer knyttet til å fastsette turnusplaner må løses uten å ta fra de ansatte sin medbestemmelse”.

Utfordringen i norske sykehus er å få bemanningen til å passe med arbeidsoppgavene. Norske sykehus gir helsehjelp 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året. Ved noen sykehus har de funnet gode løsninger på dette. Ved andre sykehus er det vanskelig å få kabalen til å gå opp. Det er et ansvar både for ledelse og ansatte å finne gode løsninger til pasientenes beste, løsninger som også ivaretar arbeidstakernes rettigheter og sikrer trygge og gode arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet er partiet som tar vare på sykepleierne.

Joakim Stubberud, Sarpsborg Arbeiderparti

Joakim stubberud