Årsmøte 2023

Det innkalles med dette til årsmøte i Sarpsborg Arbeiderparti.

Dato: 4.februar 2023 Kl.: 10.30 Sted: Sarpsborg rådhus  Forslag som arbeiderlagene ønsker behandlet på årsmøtet må sendes til styret i Sarpsborg Arbeiderparti innen 21.januar.

Saksliste for årsmøtet: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Politisk innledning 4. Oversendelse av forslag til redaksjonskomiteen 5. Hilsningstaler 6. Utdeling av merker for medlemskap 7. Beretning 8. Regnskap 9. Vedtektsendringer 10. Organisasjonsplan 11. Budsjett 2023 12. Behandling av forslag, herunder redaksjonskomiteens innstilling 13. Valg 14. Avslutning  Årsmøtepapirene sendes ut digitalt, de som ønsker det kan skrive de ut selv eller kontakte styret for utskrift.  Vi kommer med mer informasjon om årsmøtet på hjemmeside og sosiale medier, deriblant hvem som skal innlede på møtet, nærmere årsmøtet.  På vegne av styret i Sarpsborg Arbeiderparti,  Vegard Finnes