To barn leier på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Årsmøte i Nordre Sarpsborg og Borgen og Søndre Skjeberg Arbeiderlag er gjennomført

Hilde Holten

Hilde Holten

Rikard Thorkildsen

Rikard Thorkildsen

Denne uken ble det gjennomført årsmøter i Nordre Sarpsborg og Borgen og Søndre Skjeberg Arbeiderlag.

I Nordre Sarpsborg var det innledning om det fagligpolitiske samarbeidet og valgkampen 2023 med LO leder Klaus Lintho. 

- det var gode diskusjoner rundt bordet og vi har en aktiv gjeng som er gira og klare for den viktige valgkampen vi har foran oss. Nå skal vi sørge for mye aktivitet i laget og gode prosesser i forbindelse med programdebatten som kommer dette året, sier gjenvalgte leder Hilde Holten.

Borgen og Søndre Skjeberg Arbeiderlag hadde et godt oppmøte og spennende diskusjoner på sitt årsmøte. Det ble noen endringer i styresammensettingen, men Rikard Thorkildsen fortsetter som leder for arbeiderlaget.

- Jeg gleder meg til et nytt år, der vi forhåpentligvis ser slutten av denne pandemien og vi kan ha flere fysiske møter. Borgen og Søndre Skjeberg Arbeiderlag har mange aktive medlemmer som ivrer etter å møtes og diskutere politikk. I året som kommer vil mye dreie seg om den viktige programprosessen, og rigge oss for valget som kommer neste år, vi er klare, sier Rikard.

Ønsker du å være med i lokallaget? Ta kontakt, vi har plass til mange flere.