Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti 2020

Styret i Sarpsborg Arbeiderparti innkaller med dette til årsmøte i Sarpsborg Arbeiderparti 2020.

Dato: 4.mars Kl.: 17.00 Sted: bystyresalen, Sarpsborg rådhus

Saksliste: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning 2019 4. Innkomne forslag 5. Regnskap 2019 6.Vedtektsendringer 7. Organisatorisk handlingsplan 2020 8. Budsjett 2020 9. Behandling av forslag 10.Valg 11.Avslutning

Forslag som ønskes behandles på årsmøtet må, etter vedtektene, sendes til sekretær i Sarpsborg Arbeiderparti, Desiré Craggs på mail: [email protected] innen 19.februar 2020.

Det blir enkel servering fra 17.00 - og etter utdeling av merker til våre medlemmer med medlemskap i 20, 30, 40, 50 og 60 år -  vil Jonas Gahr Støre innlede før debatt. 

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Vel møtt!