Årsmøter i arbeiderlagene er gjennomført

Ledere i arbeiderlagene

Det har vært gjennomført årsmøter i arbeiderlagene til Sarpsborg Arbeiderparti. Alle møtene har vært gjennomført på teams grunnet Covid 19. Det har ikke stoppet aktiviteten, og det har vært gode innledninger, debatter og politiske vedtak.

Det er valgt nye styrer i alle fire lagene. Her er en oversikt.

Sentrum Arbeiderpartilag

Line Olsen
 • Leder: Line Olsen
 • Nestleder: Bjørn Korsmo
 • Kasserer: Anne-Gro Pedersen
 • Sekretær: Nancy Githmark
 • Styremedlemmer: Kristia Svendsen, Arne Holmstøen, Lisbeth Bakke
 • Varamedlemmer: Solbjørg Lervik, Therese Thorbjørnsen, Vegard Finnes

Nordre Sarpsborg Arbeiderlag

Hilde Holten
 • Leder: Hilde Holten
 • Nestleder: Morten Gressum
 • Kasserer: Elsie Brenne
 • Sekretær: Kjell Øivind Hansen
 • Styremedlemmer: Christin Hansen, Trine Jørgensen, Thorbjørn Olsen, Jan Henning Hansen.

Borgen og Søndre Skjeberg Arbeiderlag

Rikard Thorkildsen
 • Leder: Rikard Thorkildsen
 • Nestleder: Marianne Bjørnstad
 • Kasserer: Inger-Christin Torp
 • Sekretær: Svein Larsen
 • Styremedlemmer: Grethe-Lise Ingerø, Per-Hugo Samuelsen, Malin Lunde Andersen, Joakim Stubberud, Grethe N. Danieldsen.
 • Varamedlemmer: Tor-Egil Brusevold, Karin Brenden Korneliussen, Åge Willy Elstrøm, Bente Thoreby, Stig Hansen, Arne Berg

Tune Arbeiderpartilag

Daniel Brandsrød
 • Leder: Daniel Brandsrød
 • Nestleder: Lisbeth Nesteng
 • Kasserer: Hilde S. Høyås
 • Sekretær: Aase Furali
 • Styremedlemmer: Klaus Lintho, Bente Gustavson, Oddbjørg Strømme
 • Varamedlemmer: Christer Ryen, Kai Robert Johansen