Barnefattigdom

Vår listekandidat, Tone Ingesen, vil jobbe for gode og trygge oppvekstvilkår for alle barn i kommunen vår.

Tone Ingesen

Ingen ønsker at våre egne barn skal vokse opp i et samfunn hvor lav økonomi frarøver de muligheten til å delta i sosiale aktiviteter, eller at deres framtid skal være begrense grunnet foreldrenes økonomi.

Jeg har 3 flott jenter, og som forelder forsøker vi så godt vi kan å gi våre barn alle de muligheter og goder vi kan. Vi vil at de skal få et bra liv og oppfordrer dem til å bruke de evner de har - og ikke minst ber vi de benytte seg av de muligheter som ligger til rette for de, som ikke var der for oss selv. 

Slik er det også for samfunnet generelt, vi jobber sammen for å sikre våre barn en bedre framtid, trygghet og sikkerhet.Dessverre er det slik i dag at over 98 000 barn vokser opp i relativ fattigdom i Norge. 

I Sarpsborg er det 1692 barn som vokser opp i relativ fattigdom.Det er ikke alltid en synlig fattigdom. Du ser ikke barna gå rundt å tigge i gatene eller henge utfor restaurantene og se igjennom vinduene med et sultent blikk. 

Barnefattigdommen tvinger derimot barna ut av fritidsaktiviteter som kan gjøres sammen med venner. Det stoper dem fra å delta i bursdager, spleise på en pizza med venner eller gå på kino. De barna dette gjelder vet om dette og det gjør at de må tenke økonomi og avstå fra den sosialiseringen et barn behøver. Barn er lojale mot sine foreldre og seg selv og vil ikke alltid fortelle sannheten om at de ikke har penger til å delta.

Barna velger ikke sine foreldre, men den inntekt foreldrene har har påvirkes av hvilken type husholdning de selv vokste opp i som barn. Barn som tilhører husholdninger med eneforsørgere, lav inntekt eller mottak av sosialhjelp, vil i større grad tilhøre lavere inntektsklasser.

Barnefattigdommen er i dessverre i vekst, og den begrenser liv og muligheter for alle som blir født inn i den. Men den kan motvirkes og reduseres. Det må jobbes for en aktiv arbeidslivspolitikk med tiltak som styrker yrkesdeltakelsen. Det sier seg selv at for å sikre barna, må vi sikre foreldrene.Ingen ønsker at deres barn skal vokse opp i et samfunn hvor lav økonomi frarøver de muligheten til å delta i sosiale aktiviteter eller at deres framtid skal være begrense grunnet foreldrenes økonomi.

Jeg står på listen til Sarpsborg Arbeiderparti, og vil jobbe for gode og trygge oppvekstsvilkår for alle barn, og sikre like muligheter uavhengig av foreldrenes økonomi, samt styrke innsatsen for barn i familier med lav inntekt.Tone Ingesen