En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

Best mulig- ikke billigst mulig

Vår listekandidat, Therese Thorbjørnsen, gjør det her helt klart at Sarpsborg Arbeiderparti ikke vil privatisere eldreomsorgen i Sarpsborg.

Therese Thorbjørnsen

Sarpsborg Arbeiderparti vil at varme hender skal bære de eldre sånn som de har båret oss som er yngre. Arbeiderpartiet sikrer at et sykehjem er en del av fellesskapet, ikke en utgiftspost i et konsernregnskap.    

Sarpsborg er en by det skal være godt å bli gammel i. Der vi har aktive og trygge innbyggere. Der eldre skal være sjef i eget liv og ha innflytelse over sin egen hverdag. Vårt mål er å sikre best mulig tjenester til Sarpsborgs innbyggere, uavhengig av hvem du er, hvor du bor eller størrelsen på lommeboka di. Det fellesskapet bruker på velferd bør gå til best mulig kvalitet på tjenestene våre.

De neste fire åra vil vi få 165 flere innbyggere over 80 år. Etter 2023 vet vi at vi vil møte en enda sterkere vekst i antall eldre innbyggere. Det vil medføre ytterligere press på kommunens omsorgstjenester, og det er avgjørende at vi klarer å gjøre de riktige grepene.

De fleste har et ønske om å klare seg selv og om å bo hjemme lengst mulig. Det skal vi legge til rette for. Arbeiderpartiet ønsker å styrke de hjemmebaserte tjenestene slik at flere kan bo hjemme lenger, samtidig som vi har som mål at vi skal være en foregangskommune innen bruk av velferdsteknologi. Vi mener at dette er avgjørende for at vi skal klare å møte den kommende eldrebølgen.

Arbeiderpartiet vil at det skal være godt å bli gammel i Sarpsborg. Det er ca. 15.000 friske og aktive eldre i byen vår, for de skal vi legge til rette for aktiviteter, møteplasser, gode kulturtilbud som for eksempel. Kulturskolen for eldre og vi vil styrke samarbeidet med frivilligheten. Trygghet i hverdagen - muligheten til å delta i aktiviteter og være sosial er avgjørende for god livskvalitet og god helse. Fysisk aktivitet og god og sunn mat er også viktige ingredienser i en god eldreomsorg.  Å få sunn og næringsrik mat er viktig for eldre, og da er det viktig for oss også.

For Arbeiderpartiet er eldreomsorg eldreomsorg, ikke næringspolitikk. Det er de eldres behov, ikke investorenes behov, det skal handle om. Det å gi god pleie og omsorg til våre eldre, er først og fremst en oppgave for fellesskapet. Vi mener penger som er avsatt til eldreomsorg i Sarpsborg bør komme de eldre til gode, ikke gå til profitt og overskudd til store kommersielle aktører.

Arbeiderpartiet mener at vi løser de store oppgavene best i fellesskap- ikke hver for oss. Derfor sier vi ja til sterkere fellesskap og nei til privatisering av eldreomsorgen i Sarpsborg. For oss er det uaktuelt at vi skal spare på de ansattes arbeidsvilkår og kvalitet. Vi trenger å satse videre på eldreomsorgen i Sarpsborg. Vi er en minsteinntektskommune, men får mye igjen for hver krone vi bruker og vi har dyktige ansatte som brenner for jobben sin. Vi vil at vi skal bygge videre på det vi har, ikke overlate til en investor til å drive butikk på vår trygghet. For oss er det viktigste at omsorgen er best mulig- ikke billigst mulig.

Det betyr noe hvem som styrer Sarpsborg. Høyre vil privatisere sykehjem de neste fire åra. De vil at private skal tjene penger på omsorg. Sånn vil vi ikke ha det, og sånn vil ikke folk i Sarp ha det.

Arbeiderpartiet er en garantist for at vi ikke privatiserer tjenester i kommune. For vi er sammen om dette.

Godt valg!