Billigere og gratis SFO for flere i Sarpsborg

av: Gry Borgaas, kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

Barna er fremtiden vår, og de fortjener å få muligheten til å bli inkludert i fellesskapet. Til å lære seg lek med jevnaldrende i barnehagen og henge med klassekamerater på SFO etter skoletid. Hvert barn som får delta i fellesskapet her i Sarpsborg er en seier for oss, men vi er ikke fornøyde før alle har råd til å delta. 

Alle skal ha like gode muligheter til å skape seg et godt liv uansett hvor i landet du bor, og hvilken bakgrunn foreldrene dine har. For å gi flere barn bedre muligheter kommer Arbeiderpartiet i regjering med tiltak for å bedre barnefamilienes økonomi. 

Fra 1.august innføres gratis kjernetid i SFO for alle andreklassinger, slik vi allerede har fått på plass for førsteklassinger. Det betyr at alle andreklassinger får 12 timer gratis SFO i uken, og for de som har heltidsplass reduseres månedsprisen. En barnefamilie kan spare inntil 20 000 kroner på dette. I tillegg har Sarpsborg Arbeiderparti sammen med våre rødgrønne samarbeidspartier prioritert å holde SFO prisene nede her i Sarpsborg. Noe som gjør at SFO prisene er 650 kr billigere pr måned enn hva det ville vært med et Høyrestyrt Sarpsborg.

Barnehagen blir også billigere fra 1.august. Vi reduserer maksprisen i en tid der alle andre kostnader øker. I kroner sparer en barnefamilie 3 465 kroner i året, sammenlignet med høyreregjeringen. Og har du tre barn i barnehagen samtidig blir det tredje barnet gratis, noe som kan spare familien for inntil 24 000 kroner i året. 

Vi i Sarpsborg Arbeiderparti skal også gjøre vårt lokalt for at flere barn og unge skal inkluderes i fellesskapet. Noe av det vi går til valg på er:

  • Barn og unge skal sikres deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge gjennom medlems- og aktivitetstilskudd
  • Styrke kommunale støtteordninger som prioriterer barn og unge
  • Etablere flere aktivitetsparker i hele Sarpsborg
  • Etablere «Aktive lokalsamfunn» i samarbeid idrettsrådet og Østfold idrettskrets
  • Styrke og videreutvikle fritidsklubbene våre
  • Billigere og gratis SFO for flere
  • Utvide tilbudet med skolefrokost

I tøffe tider trenger vi fellesskapet mer enn noen gang. Vi skal stille opp for hverandre og for barna våre. Det viktigste i livet er også det viktigste i politikken, og derfor prioriterer Arbeiderpartiet barn og unge. 

Vi får til mer sammen enn hver for oss. 

Gry Borgaas

Gry Borgaas, kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti