Hva er viktig for næringslivet på østsiden?

Borgen og Søndre Skjeberg Arbeiderlag hadde kaffen og notisblokka klar for å finne ut nettopp dette nå i kveld.

Hva er viktig for næringslivet?

Borgen og Søndre Skjeberg arbeiderlag møtte i dag Sarpsborg Næringsforening og næringsdrivende på østsiden for en god prat og for å få viktige innspill inn i vår programprosess.

Sarpsborg Arbeiderparti er i gang med en stort og omfattende arbeid for hva vi skal gå til valg på i 2019.

I en lokal programprosess er det viktig for oss å komme i kontakt med innbyggere, organisasjoner, næringsliv og frivilligheten for og få innspill på #hvasomerviktig for dem.

Arbeiderpartiet skal være åpne og inkluderende overfor alle de som ønsker å bidra til ny politikk for lokalsamfunnet. Det gjør diskusjonene og prosessene våre enda bedre, og innspillene vi får fra folk i Sarpsborg er viktige for oss.

Det var god stemning og mange gode innspill på kveldens møte i arbeiderlaget som lagsleder, Tor- Egil Brusevold tar med seg inn i det videre arbeidet.

Vårkampanje 2018