En helsearbeider går i sykehusgangene. Foto: Øivind Haug

Bort med ufrivillig deltid!

Av: Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant og Oddbjørg Strømme, kvinnepolitisk leder i Sarpsborg Arbeiderparti

Elise Bjørnebekk-Waagen

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Selv om vi har kommet langt er vi ikke i mål. Fortsatt jobber mange ufrivillig deltid, vi vet at dette i stor grad rammer kvinner. Arbeiderpartiet mener retten til heltid er en viktig likestillingssak.

Ufrivillig deltid er en velkjent problemstilling for yrkesgrupper innen helse- og omsorgssektoren, men det er også et omfattende problem i flere bransjer i privat sektor, som for eksempel innen renhold, hotell- og utelivsbransjen.

I 2018 var 24,2 prosent av de ansatte i helse- og omsorgssektoren heltidsansatte. Dette viser at vi har en lang vei å gå. Undersøkelser gjort av FAFO viser at en stor andel av de som i dag jobber deltid ønsker å jobbe heltid.

Arbeiderpartiet vil gå til kamp mot den ufrivillige deltiden.

Ufrivillig deltid rammer den enkelte arbeidstaker og samfunnet. Personer i små stillinger forteller om uforutsigbarhet og en evig kamp for å få ekstra vakter. Hele, faste stillinger sikrer den enkeltes økonomiske selvstendighet, styrker likestillingen og gir bedre kvalitet i tjenestene. Arbeidsbelastningen skal ikke være så høy at hel stilling er uoverkommelig. 

Arbeiderpartiet vil styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven ved å stille krav om at arbeidsgiver må sannsynliggjøre sitt behov for deltidsstilling. Hvis Arbeiderpartiet vinner valget i år vil noe av det første vi gjør være å invitere partene i arbeidslivet til en storstilt heltidssatsing, der vi sammen finner gode og forpliktende løsninger.

I 2035 vil Norge mangle 18.000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere. Men det som venter mange nyutdanna er små stillingsbrøker og uforutsigbarhet. 7 av 10 helsefagarbeidere jobber deltid, og undersøkelser gjort av FAFO viser at hver fjerde ansatt jobber flere steder for å få en inntekt å leve av.

Korona-pandemien har vist oss at hele faste stillinger også er viktig for et godt smittevern. Når ansatte må ta vakter flere steder for å få endene til å møtes utgjør dette en potensiell risiko for smitte. Dette er et ansvar arbeidsgiver må ta.

Deltidsproblemet er komplekst, men vi kan ikke stikke hodet i sanden og håpe på at hele faste stillinger kommer av seg selv. Dette må prioriteres både i vår egen kommune og nasjonalt.

I Sarpsborg vil vi løse deltidskrisa og innføre en heltidskultur.   Vi har satt av 20 millioner kroner i denne perioden for å jobbe målrettet for flere hele stillinger i Sarpsborg kommune med pilotprosjekt «Årsturnus». Årsturnus er et stort pilotprosjekt. Vårt mål med årsturnus er flere hele stillinger, økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse og ikke minst en turnusordning som er bra for de ansatte. Vi vet at flere hele stillinger gir mer trygghet til ansatte, bedrer likestillingen, gjør rekruteringen enklere og bedrer kvaliteten på tjenestene våre. Resultatene av pilotprosjektet er foreløpig veldig positive.  I år og neste år øker vi prosjektet med enda flere virksomheter.

Arbeiderpartiet vil gå til kamp mot den ufrivillige deltiden.

Vi har kommet langt, men vi er ikke i mål.

Gratulerer med dagen!

Oddbjørg Strømme