Torstein Tvedt Solberg, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik deler ut roser i Stavanger.

Bruk stemmeretten din

Av: Gry Borgaas, bystyremedlem

Gry Borgaas

Nå nærmer høsten seg, det valghøst, og jeg håper på at høstfargen rød vil prege det politiske landskapet etter valget. Etter 8 år med blått borgerlig styre, har jeg stor tro på at det nå vil bli rødgrønt flertall med Arbeiderpartiet i spissen. 

Høyresiden har gjennom årene i regjering foretatt usosiale kutt i milliardklassen for at de aller rikeste her i landet skal bli enda rikere. Og latt de som har minst fra før, få enda mindre. Det har blant annet gått ut over barn med dårlig syn, barn som trenger tannregulering, mennesker som trenger fysikalsk behandling, arbeidsledige og mennesker som får arbeidsavklaringspenger. 

For meg er solidaritet en svært viktig verdi sammen med verdiene frihet og likhet. Verdiene som Arbeiderpartiet er bygget på. Solidaritet i ord og handling betyr å ta vare på hverandre. Ingen skal falle utenfor, ingen skal bli hengende etter, det er et felles ansvar. 

Jeg ønsker meg et samfunn hvor solidaritet igjen står sterkt, hvor ingen familier må sende barna på skolen med tunge og uhensiktsmessige briller fordi de ikke hadde råd til de funksjonelle brillene som passet barnet best. Eller at barn i familier hvor en eller begge foreldrene er arbeidsledige ikke har mulighet til å ha ferie fordi feriepengetillegget for arbeidsledige og permitterte er fjernet. 

Slike usosiale kutt er det motsatte av solidaritet. Så hvis du som jeg ønsker et varmere samfunn hvor vi tar vare på alle, vil jeg foreslå at du stemmer Arbeiderpartiet.