Budsjett 2017

I dag vedtok formannskapet i Sarpsborg nytt budsjett for Sarpsborg kommune 2017, og handlingsplan 2017-2020. Budsjett og handlingsplan skal endelig vedtas i bystyret i desember.

Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene (Senterpartiet, MDG, KrF og SV) fremmet et budsjett for mindre forskjeller i Sarpsborg. I budsjettet går partiene inn for å innføre full eneromsdekning innen utgangen av 2017. Dette vil være et nødvendig og viktig løft for eldreomsorgen i Sarpsborg. Alle som ønsker enerom skal nå få den muligheten. I valgkampen lovet Arbeiderpartiet full eneromsdekning innen 2017, i 2016 åpnet vi 38 flere enerom, og i 2017 skal resterende 6 dobbeltrom fjernes. Rådmannen foreslo i sitt budsjettforslag kutt til skole. Dette er ikke forenelig med vårt ønske om å satse på Sarpsborgskolen. Våre barn skal få de beste mulighetene i livet. Vi jobber for en skole med godt faglig innhold og høy trivsel. At læreren har tid til hver enkelt elev er en forutsetning for en god skole. Derfor styrker Arbeiderpartiet og støttepartiene tidlig innsats i skolen (lese / skrive / regne) med 3,5 million.Alvimhaugen barneskole har blitt en drivkraft for nærmiljøet. Det er i dag tilbud om gratis aktiviteter til barn etter skoletid, gratis leie av lokaler og sportsutstyr, fritidsklubb, treningstilbud mm. Vi ønsker å videreføre satsningen til Alvimhaugen barneskole og styrker derfor budsjettet i 2017. Skolen legger til rette for samhold og fellesskap i fritiden, og bygger ned terskler for deltagelse gjennom et gratis mangfoldig tilbud. Vi legger snart bak oss en fantastisk 1000-årsfest i 2016. Gjennom året har kulturen blomstret og stolte sarpinger har møtt opp på arrangementer og markeringer. Vi ønsker å bygge videre på vår kulturarv og styrker budsjettet til Olavsdagene med 1 million. Et solid brannvesen er viktig for tryggheten til Sarpsborg sine innbyggere. Derfor prioriterer Arbeiderpartiet innkjøp av nytt moderne utstyr i 2017. Hele budsjettet til Sarpsborg Arbeiderparti og støttepartiene (Senterpartiet, KrF, MDG og SV) finner du under.