Budsjett og handlingsplan 2018 for Sapsborg kommune

Se oversikt over Sarpsborg Arbeiderparti sin behandling av budsjett og handlingsplan 2018. Dokumentene legges frem fra rådmannen 2.november 08.30 i bystyresalen.

Budsjett 2018

Budsjett 2018

 • 2.november 2017: Rådmannen legger frem budsjett og handlingsplan 08.30 i bystyresalen.
 • 2.november 2017: Møte med samarbeidspartiene kl.18.00
 • 3.november 2017: Budsjettutvalget Arbeiderpartiet
 • 8.noevmber 2017: Representantskapsmøte med innspill til budsjettet. Åpent møte, alle medlemmer kan møte.
 • 13.november 2017: Budsjettutvalg Arbeiderpartiet, frist for innspill fra Arbeiderlagene.
 • 14.november 2017: Møte med samarbeidspartiene.
 • 15.november 2017: Styremøte i Sarpsborg Arbeiderparti.
 • 21.november 2017: Representantskap og bystyregruppa.
 • 23.november 2017: Avsuttende møte med samarbeidspartiene.
 • 30.november 2017: Behandling formannskapet.
 • 12. desember 2017: Endelig behandling i bystyret.

I tillegg kommer drøftninger med samarbeidskomiteene.

Partilagene oppfordres til og komme med innspill første uken i november. Gruppeleder/nestleder er tilgjengelig til og komme i møte i arbeiderlagene.

Kontakt gruppeleder/utvalgsleder om ønskelig eller hvis du har innspill til budsjettet:

Gruppeleder: Svein Larsen: 41440578  [email protected]

Utvalgsleder Kultur og oppvekst; Therese Thorbjørnsen 90767936 [email protected]

Utvalgsleder Velferd og folkehelse: Lisbeth Nesteng 90137401 [email protected]

Utvalgsleder Miljø og teknikk: Tor-Egil Brusevold 95999380 [email protected]

Utvalgsleder Administrasjonsutvalget: Linda Engsmyr 40011488 [email protected]

Frist for medlemmer/laga til å komme med innspill er 13.november.