Forskjellen mellom et rødgrønt og et borgerlig styrt Sarpsborg

av: Therese Thorbjørnsen

I kommunens budsjett for 2023 er det mye vi er enige om på tvers av de politiske skillelinjene. Nesten alt faktisk. Det er et samlet bystyre som står bak bærekraft 2030 og den jobben vi har foran oss. Det vil kreve mye av oss i årene fremover.Vanskelige tider krever ansvarlighet og styringsdyktighet.

Budsjettet legges i en periode med stor økonomisk usikkerhet. Prisvekst og økte renter er krevende for mange innbyggere. Det påvirker også kommunens økonomi. Det gjør det nødvendig å prioritere.

Arbeiderpartiet, SP, SV, MDG og Rødt har samarbeidet godt for legge frem et budsjett som også viser våre tydelige politiske prioriteringer og den retningen vi ønsker for Sarpsborg. Vi flytter på noen få millioner av flere milliarder. 

Men de endringene vi gjør betyr mye for mange. 

Det er tøffe tider. Folk får økte utgifter og snur på hver eneste krone og vurderer nøye hva de har råd til, eller hva de kan ta seg råd til. 

Vi mener at flere barn skal få et tilbud før og etter skoletid de første skoleåra. Da kan ikke SFO prisene øke med 650 kroner i måneden. Det er forskjellen på et rødgrønt styre i Sarpsborg og et høyrestyrt Sarpsborg. Vi legger ikke ned skoler i vårt budsjett. Vi er tydelige på at vi ønsker å se skolestrukturen i en helhet. Å legge ned skoler med et pennestrøk i en budsjettprosess gjør ikke vi. Det er ikke en god prosess for elever, foreldre, ansatte eller for oss. Ikke minst så styrker vi skolebudsjettet. Det er forskjellen på et rødgrønt styre i Sarpsborg og et høyrestyrt Sarpsborg. 

Å kutte i forebyggende tjenester er ikke bærekraftig. Det er en liten sum i budsjettet som gir store ringvirkninger i Sarpsborgsamfunnet. Derfor legger vi inn de foreslåtte kuttene i sin helhet. Det er forskjellen på et rødgrønt styre i Sarpsborg og et høyrestyrt Sarpsborg. 

Når økonomien er trang er det ofte kulturfeltet som blir kuttet i først. Vi mener det er viktig å satse på kultur, selv i trange tider. Et levende kulturliv er viktig for byen og våre innbyggere. Derfor satser vi videre på områdebibliotekene, litteraturuka og Olavsdagene. Det er forskjellen på et rødgrønt styre i Sarpsborg og et høyrestyrt Sarpsborg.

Vi satser på områdesatsingen i Østre Bydel i full styrke. Levekårsutfordingene i Østrebydel er store, men mulighetene for å gjøre et løft og en reel forskjell for innbyggerne våre er større. Vi skal løfte og utvikle bydelen og skape bedre levekår for de som bor her. Vi skal lage gode bomiljøer og legge til rette for flere arbeidsplasser. Det er sosial bærekraft og det er økonomisk bærekraft. Vi prioritert de som trenger det. Vi kutter ikke for de som trenger det mest. Det er forskjellen på et rødgrønt styre i Sarpsborg og et høyrestyrt Sarpsborg.

At Høyre og Frp er uenige med oss i våre prioriteringer kommer ikke som noen overraskelse. Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier driver ikke med Høyrepolitikk. 

Med tre ulike budsjettforslag til behandling, kom det tydelig frem at det ikke er en samlet opposisjon i Sarpsborg. Tiden vi er inne i krever ansvarlighet og styringsdyktighet. Jeg vil legge til at det er viktig med evne til å styre i et samarbeid også - der innbyggerne våre er trygge på hva de har og hva de får. Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier har vist at vi er samlet og blir enige i de politiske prioriteringer på hva vi vil og hvor vi vil med Sarpsborg. Vi har tatt ansvar, vi har prioritert og vi har et solid styringsdyktig flertall. 

Det ansvaret er vi klare for å ta neste år også.

Therese Thorbjørnsen

Therese Thorbjørnsen, Sarpsborg Arbeiderparti