Budsjettprosess Sarpsborg Arbeiderparti

Se oversikt over Sarpsborg Arbeiderparti sin behandling av budsjett og handlingsplan 2023. Dokumentene legges frem av kommunedirektør Turid Stubø Johansen torsdag 3.november 2022 i bystyresalen.

Det vil være budsjettsamarbeid med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Mdg og Rødt.

Tidsplan:

3. november:    Kommunedirektøren legger frem budsjett og handlingsplan 16.00 i bystyresalen

7. november:    Budsjettmøte med samarbeidspartiene 10.00, Sarpsborg Rådhus

7.november:     Felles medlemsmøte med Ap, SV, SP, Mdg og Rødt klokken 18.00 i bystyresalen. Eget møte for Arbeiderpartiet etter presentasjon av budsjettet med innspill til budsjettet.

9.november:     Budsjettmøte med Ap, SP, SV, MDG og Rødt klokken 18.00, Sarpsborg Rådhus

11. november: Høringsdag 08.00-15.00. Lag, foreninger, næringsliv og andre kan komme og legge frem sine innspill.

14.november:   Møter i Arbeiderlagene om budsjettet.   Borgen og Søndre Skjeberg og Navestad: Svein Larsen Nordre Sarpsborg: Linda Engsmyr Sentrum: Therese Thorbjørnsen Tune: Desiré Craggs

15.november:   Budsjettmøte bystyregruppa Arbeiderpartiet

15.november:   Budsjettmøte med Ap, SP, SV, MDG og Rødt klokken 18.00, Sarpsborg Rådhus

17.november:   Fellesmøte styret i Sarpsborg Ap og gruppestyret: innstilling til representantskapsmøtet (møtet gjennomføres etter bystyremøtet)

23. November: Representantskap Sarpsborg Arbeiderparti

28.november:   Budsjettmøte med AP, SP, SV, MDG og Rødt klokken 18.00, Sarpsborg Rådhus

1.desember:      Budsjett legges frem i formannskapet

15. desember:   Budsjett vedtas i bystyret

I møtene med samarbeidspartiene stiller fra Arbeiderpartiet: Svein Larsen, Therese Thorbjørnsen, Linda Engsmyr, Tor Egil Brusevold, Desiré Craggs og Sindre Martinsen-Evje.

I budsjettmøtene med Ap, SP, SV, MDG og Rødt stiller fra Arbeiderpartiet: Svein Larsen og Therese Thorbjørnsen, med Desiré Craggs som vara.

Partilagene oppfordres til å komme med innspill innen 15.november kl. 12.00.

Kontakt Svein Larsen eller Therese Thorbjørnsen om ønskelig eller hvis du har innspill til budsjettet.

Gruppeleder: Svein Larsen: 41440578 [email protected]

Gruppenestleder: Therese Thorbjørnsen: 90767936 [email protected]