Budsjettprosess Sarpsborg Arbeiderparti

Dokumentene legges frem av kommunedirektør Turid Stubø Johansen torsdag 2.november 2023 i bystyresalen.

Her er en oversikt over Sarpsborg Arbeiderparti sin behandling av budsjett og handlingsplan 2024-2027.

Vi vil søke budsjettsamarbeid med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Mdg og Rødt.

Tidsplan:2. november: Kommunedirektøren legger frem budsjett og handlingsplan i bystyresalen

6. november: Budsjettmøte med samarbeidspartiene Sarpsborg Rådhus fra 15.00-17.00

6.november: Felles medlemsmøte med de rødgrønne partiene i bystyresalen klokken 17.30

(Eget møte for Arbeiderpartiet etter presentasjon av budsjettet med innspill til    budsjettet.)

7.november: Høringsdag 08.00-15.00. Lag, foreninger, næringsliv og andre kan komme og legge frem sine innspill.

8.november: Medlemsmøte om budsjett for arbeiderlagene på Østsiden, Therese innleder

9. november: Innspillsmøte med Fagforbundet

9.November: Budsjettmøte med samarbeidspartiene fra 18.00-20.00

13.november: Bystyregruppa arbeidsmøte om budsjett 17.00-20.00, Rådhuset

13.november: Frist for å komme med budsjettinnspill

15.november: Styremøte/Gruppestyret møte om budsjett og handlingsplan

15.november: Budsjettmøte med samarbeidspartiene 19.00-21.00

20.november: Budsjettmøte samarbeidspartiene 19.00-21.00

22.november: Representantskap Arbeiderpartiet

27.november: Budsjettmøtemøte samarbeidspartiene (Presse)

30.november: Budsjett legges frem i formannskapet

14.desember: Budsjett legges frem i bystyret

Partilagene oppfordres til å komme med innspill innen 13.november kl. 1800.

Har du spørsmål eller innspill?

Kontakt gruppeleder Therese Thorbjørnsen om ønskelig eller hvis du har innspill til budsjettet.

[email protected] Tlf: 907679376