Det betyr noe for deg hvem som styrer i Sarpsborg

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Mdg og Rødt har blitt enige om et felles budsjettforslag. Vårt budsjettforslag er ansvarlig, fornuftig og realistisk. Dette står seg uansett hvor mange ganger Høyre gjentar det motsatte.

Det rødgrønne samarbeidet

Politikk handler om prioriteringer. Vi står ovenfor en alvorlig økonomisk situasjon i kommunen, og budsjettet er veldig krevende. Det tar alle i bystyret på største alvor. Derfor flytter vi bare på noen få millioner kroner av flere milliarder. De prioriteringene vi gjør viser med all tydelighet de politiske forskjellene i bystyret. Vi prioriterer barn, unge og forebygging. Høyre og Frp gjør ikke det.

Det undrer oss at Høyre prøver å vri det til at vår inndekning for å redde skolene våre, opprettholde og sikre forebyggende tjenester, styrke hjemmetjenesten og senke de kommunale avgiftene er å være mer optimistiske enn kommunedirektøren.  

Det er kanskje på sin plass å minne Høyre på at samarbeidspartienes optimisme bygger på oppdaterte analyser og kalkyler for strømprisene for 2023. Utarbeidet av de med kompetanse og kunnskap, ja av de samme som står bak de tallene som kommunedirektørens budsjettforslag er basert på. De er revurdert og oppdatert etter råd fra kraftleverandørene selv. De korrigerte prognosene ble sendt ut til bystyret fra kommunedirektørens stab 22. november, og er altså ikke noe posisjonspartiene har funnet på selv, selv om Høyre til stadighet forsøker å gi inntrykk av det.

Vi er ikke overrasket over at Høyre er uenige med oss i våre prioriteringer og at de prøver seg på billige poenger på vårt budsjettforslag, men vi står trygt i at vårt forslag er det rette for vår kommune og våre innbyggere.   Det fremstår som enkelt for Høyre, som ikke en gang har tatt seg tiden eller bryet med å utarbeide et budsjettforslag sammen med en samlet opposisjon som kunne vist et tydelig alternativ i Sarpsborg.  

Vi har et sterkt og styringsdyktig rødgrønt flertall i Sarpsborg som evner å ta ansvar også i tøffe tider. Og vi leverer et trygt og styringsdyktig budsjett. Det er ikke sånn at de rødgrønne partiene går inn i dette budsjettarbeidet med hendene foran øya og uten en gjennomtenkt tanke bak de valgene vi gjør.

Områdesatsingen i Østre Bydel er et godt eksempel på tiltak som både er bra for folka som bor i byen vår, bra for sosial bærekraft og også bra for økonomisk bærekraft i et lengre tidsperspektiv. Vi har en plan og et mål for utviklingen av byen vår. Vi mener noe når vi diskuterer levekår, områdeløft og det å få til varige endringer. For oss er dette viktig og noe vi prioriterer selv i tøffe økonomiske tider. Så registrerer vi at Høyre og FRP ikke synes det er like viktig da de kutter ut hele satsingen i Østre bydel i sin helhet.

I vårt budsjett øker vi rammene til skolene med 3,55 millioner kroner neste år. Dette er nødvendig da vi mener det er dyrt i et lengre perspektiv å ikke satse på skolene våre. Vi bruker også 6,2 millioner kroner på å beholde SFO-prisene på dagens nivå slik at småbarnsforeldre ikke får en ekstraregning på 600 kr hver eneste måned. Det gjør vi fordi vi anerkjenner den tøffe økonomiske situasjonen mange står i nå, og vi ønsker at man fortsatt skal ha råd til å ha barna sine i SFO. Vi er også tydelige på at vi vil se på skolestrukturen vår i en helhetlig prosess og ikke legge ned skoler med et pennestrøk i et budsjett slik Høyre og FRP gjør.

Vi prioriterer også å styrke hjemmetjenesten ytterligere, når vi vil at flere skal få muligheten til å bo lenger hjemme, og vi velger å fremskynde utbyggingen av Haugvoll. For i vår kommune, for våre innbyggere og i en krevende tid så kan man ikke alltid velge enkle og kortsiktige løsninger.  

Det er vanskelig å se hvor Høyre vil med Sarpsborg. Et budsjett må se helheten og ikke bare brannslukking her og nå. Vi er opptatt av at de grepene vi gjør er sosialt bærekraftig og gir gevinster på sikt og ikke bare i en budsjettperiode slik Høyre og FRP gjør i sitt budsjettforslag.

Det betyr noe for deg hvem som styrer i Sarpsborg. Som styringspartier må man evne å se flere perspektiver, tenke langsiktig og ha et mål for hvor og hva man vil med byen vår.

Politikk er å prioritere. Det har vi gjort. Vi har prioritert det som gir et bærekraftig Sarpsborg også i ett langsiktig perspektiv.