Portrettbilde av en ung mann med vernehjelm. Foto: Øivind Haug

Det blir flere unge i arbeid med Arbeiderpartiet!

av: Therese Thorbjørnsen, ordførerkandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

100 000 unge under 30 står utenfor arbeid eller utdanning i Norge. Antall unge uføre ble doblet på høyreregjeringens vakt. Denne negative utviklingen må vi snu, det er en av Arbeiderpartiets viktigste oppgave. Derfor er 1.juli en merkedag. Fra i dag innfører Ap/Sp-regjeringen ungdomsgarantien som skal hjelpe unge til å fullføre utdanning og komme i arbeid.

Målet med ungdomsgarantien er tydelig for Arbeiderpartiet: Flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid uansett hvor du bor i Norge. Unge både trenger og fortjener å bli satset på. Vi trenger hele laget for å ha nok arbeidskraft i fremtiden.

Vi gir ikke opp ungdommen vår

Vi sørger nå for 360 nye ungdomsveiledere i NAV. Noe som betyr mer tid til hver enkelt som trenger hjelp. Våre unge har et utgangspunkt for et langt arbeidsliv foran seg, og med ungdomsgarantien sier vi at vi ikke skal gi opp noen, uansett. Med ungdomsgarantien får NAV styrket mulighet til å gi tilpasset oppfølging som skal gi rom for å bygge tillit, avklare forventninger og behov.

I tillegg til flere ungdomsveiledere styrker vi samarbeidet mellom NAV, utdanning og helse. Det betyr at ungdomsveilederen vil kunne fungere som en fast kontaktperson, og holde kontakt direkte med for eksempel helsetjenesten eller videregående skole.

Bilde av Therese Thorbjørnsen

En ungdom utenfor arbeid eller utdanning er en ungdom for mye

Når 100.000 unge under 30 år står utenfor arbeid eller utdanning krever det handling. Derfor satser Ap/Sp-regjeringen på bedre oppfølging og veiledning av unge med sammensatte behov. Ungdomsgarantien blir et av våre viktigste verktøy for å få flere unge i arbeid. En ungdom utenfor arbeid eller utdanning er en ungdom for mye.

Med ungdomsgarantien vil Arbeiderpartiet bidra til tettere oppfølging av ungdommer i NAV. Når vi satser på flere ungdomsveiledere, kan også flere ungdommer få et opplegg som er tilpasset deres behov. Vi må se behovene på tvers av arbeid, helse og utdanning. Det handler om å få rask psykisk helsehjelp, tilpasset skolehjelp, og tettere arbeidsoppfølging.

I Sarpsborg er vi opptatt av at våre ungdommer fullfører videgående opplæring og kommer ut i arbeid. Derfor er det viktig at vi får de verktøyene vi kan for å lykkes. Ungdomsgarantien som blir innført i dag er et av dem. Vi må få flere veier til vitnemål og mulighet til å skaffe seg bevis for den kompetansen man har. Det handler om arbeidstrening og trygghet når man skal ut i arbeidslivet for første gang. Og det handler om et arbeidsliv som tar imot og er villige til å gi folk en sjanse.

Det viktigste vi gjør er å satse på ungdommene våre- de er fremtiden vår.