Det haster med ny bro over Sarpsfossen!

Av: Therese Thorbjørnsen, ordførerkandidat Arbeiderpartiet og Henriette Holt Gausdal, varaordfører Senterpartiet

Debatten om ny bru har vært diskutert av byens politikere i årtier. Tiden for utredninger og idédugnad er forbi. Nå trengs det handling.  Ønsker vi å overlate et framtidsrettet veinett til kommende generasjoner i Sarpsborg, eller skal de også få overta problemet med en fullstendig utdatert forbindelse mellom øst og vest? De overtar da noe enda verre enn oss: En bru som ikke kan ta tunge kjøretøy.

I disse dager diskuterer vi politikere i Sarpsborg hvilken broløsning vi skal gå videre med til detaljregulering, og i den forbindelse har enkelte partier i Sarpsborg fremmet forslag om å se på tunell-løsning en gang til. Det er ikke noe nytt, det har blitt sett på tidligere. Det ble avvist da det var en dårligere og dyrere løsning.

Vi er klare for første spadetak for den nye brua i 2027

Etter årevis med utsettelser, er tidsfaktoren og behovet for å få på plass en løsning over Sarpsfossen større enn noen gang. Nå gjelder det å få på plass ny Sarpebru så raskt som mulig. Sarpebrua er avgjørende for utviklingen av Sarpsborg. Vi må sørge for at tida med bruksbegrensninger blir så kort som mulig. Vi må gjøre vedtak som sørger for at vi har en ny Sarpebru i 2031. Alt annet er en utsettelse. Det kan vi ikke påføre neste generasjon sarpinger.

Portrett Therese Thorbjørnsen

Therese Thorbjørnsen, ordførerkandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

Vi har aldri vært så nærme ny bro over Sarpsfossen som vi er nå. Reguleringsarbeidet er i gang. Broalternativene som vi skal gå videre med ligger foran oss på bordet. Til og med finansieringen er vedtatt i Stortinget. Videre fremdrift i saken er: Varsel av oppstart for detaljregulering i løpet av sommeren 2023, offentlig ettersyn 2024, vedtak av reguleringsplan i 2025, prosjektering og grunnerverv vil ta ca. to år, byggestart tidligst høst 2027.

Altså – om 4 år er vi klare for det første spadetaket på det største og viktigste samferdselsprosjektet i Sarpsborgs historie. Og fortsatt så står vi altså her, der noen tar gamle forslag opp av hatten og vil ha en ny vurdering av tunell. Den vurderingen ble utredet, diskutert og forkastet i 2015. Forslagene som kommer om utredning av tunell, er etter vår mening ikke noe annet enn omkamp og lite vilje til å innse de faktaene som faktisk foreligger. Både fjelltunell og senketunell er vurdert.

  • Senketunell ble skrotet på grunn av stor usikkerhet knyttet til om det i det hele tatt var mulig å gjennomføre.
  • Fjelltunell ble vesentlig dyrere enn bro, ville hatt vesentlig lenger anleggsperiode, berørt et stort antall boliger og redusert tilgjengeligheten til sentrum fordi den fjernet trafikken utenom bykjernen.

Det er ingenting nytt enkeltpartiene nå tar opp av hatten. Alt man ber om er vurdert. Konklusjonen var klokkeklar. Den var: bygg bru.

Det skal vi gjøre. Et stort flertall i bystyret er klare for å holde fremdriften oppe slik at vi får byggestart i 2027. Alt annet er en utsettelse. Det kan ikke vi være med på.