En anleggsarbeider står sidevendt mot kamera, i bakgrunnen ser vi heisekraner og hus. Foto: Øivind Haug

Det skal fortsatt bygges i Sarpsborg!

Av:Tor-Egil Brusevold utvalgsleder for planutvalget

​ Corona-viruset lammer store deler av det norske samfunnet, og dessverre også Sarpsborg. Det kan vi ikke forhindre. Men det er samtidig viktig å unngå å sette brems på aktivitet og utvikling der det ikke er påkrevet.​Som planutvalgsleder i Sarpsborg kommune er jeg opptatt av å holde framdriften for behandling av reguleringsplaner og byggesøknader oppe også i den krisesituasjonen samfunnet nå er i. Det er viktig at bedrifter som ønsker å utvikle næringseiendommer og boliger kan fortsette med dette, og at arbeidsplassene i disse bedriftene opprettholdes. Jeg er også fornøyd med at kommunens administrasjon tenker på samme måten.

I Sarpsborg kommune er det bygd mye de siste årene. Det fortsetter å komme inn både byggesaker og initiativ til reguleringsplaner, noe som er positivt.

Både team regulering og team byggesak i Sarpsborg kommune har lagt til rette for at ansatte kan jobbe hjemmefra når de har behov for det. Det er til stor nytte nå. De to teamene har i all hovedsak drift som normalt. Oppfølging og behandling av saker gjøres på mail, telefon eller digitale møter – også med eksterne. Byggesaksvakta opprettholdes på mail og telefon.

 Det er foreløpig ikke noe vesentlig sykefravær på de to teamene, men kommunen er forberedt på at det kan komme etter hvert. Det kan da bli nødvendig å prioritere stramt. Innen regulering vil saker der det er levert inn komplett planmateriale og saker som har høy samfunnsøkonomisk betydning bli prioritert. Innen byggesaker vil behandling av tillatelser bli prioritert framfor andre søknader.

 

Vårkampanje 2018

Tor-Egil Brusevold