Jonas Gahr Støre

Dette valget er et retningsvalg-bruk stemmeretten din!

Av: Elise Bjørnebekk-Waagen

Elise

Koronakrisen har nok en gang vist oss verdien av fellesskapet vårt, et sterkt sikkerhetsnett, en aktiv stat og et organisert arbeidsliv. Det må også være vårt viktigste verktøy når vi nå skal videre etter pandemien.

Dette Stortingsvalget er et retningsvalg. Arbeiderpartiets politikk er tuftet på at vi får til mer sammen enn hver for oss. Vi har store ambisjoner på vegne av Østfold og Norge, fordi vi med andre prioriteringer kan få til mer.

Arbeidsplasser 

Vår viktigste oppgave er å sikre trygghet i hverdagen. Da er inntekt og en jobb å gå til helt avgjørende. Langt ifra alle Østfoldinger har en trygg jobb, og mange har kjent på en usikkerhet for fremtiden under pandemien. Arbeiderpartiet har lagt frem en Vekstplan for Østfold. Planen inneholder konkret politikk for å skape nye arbeidsplasser, vekst og utvikling i Østfold. Østfold har mange muligheter innen næringene Norge skal leve av i fremtiden. Vi har viktige industriklynger, sterke tradisjoner innen bio- og sirkulærøkonomi og gode kompetansemiljøer innen strømnett og smartteknologi, blant annet. Gjennom en aktiv næringspolitikk skal vi utvikle disse mulighetene og skape nye arbeidsplasser. Vekstplanen for Østfold er et viktig verktøy for å sikre alle trygghet for arbeid i årene som kommer.

Velferd 

Kommunene løser viktige oppgaver. Vi mener at veksten i kommuneøkonomien er for dårlig til å løse de store oppgavene kommunene har ansvaret for. Derfor vil Arbeiderpartiet prioritere mer penger til kommunene. Fordi det handler om noen av våre viktigste velferdstjenester som folk daglig bruker. Barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester. Flere ansatte i barnehage, skole og eldreomsorg ville økt kvaliteten på tjenestene

Et sterkt offentlig helsevesen er grunnmuren i vårt sikkerhetsnett. Tryggheten om at hvis noe skjer meg eller mine så vil det offentlige stille opp. I møte med pandemien var en sterk offentlig helsetjeneste avgjørende. Med Arbeiderpartiets budsjett ville blant annet sykehusene blitt betydelig bedre rustet til å ta i bruk nye behandlingsmetoder og bedre oppfølging noe som ville kommet pasientene til gode. Vi ønsker oss en helsetjeneste der de ansatte opplever å ha tid til å møte den enkelte pasient sine behov.

Prioriteringer 

Arbeiderpartiet går ikke til valg på store skatte-kutt til de som har mest fra før. Nettopp fordi vi mener at de som mest skal bidra mest til fellesskapet, og at vi har store uløste oppgaver i samfunnet. Det siste halvannet året har det meste handlet om pandemi. Men i ett valgår må vi ikke glemme hva høyre regjeringen har brukt åtte år til:

- kutt i brillestøtte til barn

- skolefrukten som forsvant

- feriepengene til de arbeidsløse som de tok

- Barnehagene som blir dyrere år for år

- kutt i regulering til barn med skjeve tenner

Arbeiderpartiet vil noe helt annet, fordi vi har store uløste oppgaver. Jeg er overbevist om at disse oppgavene løser vi aller best i fellesskap.

Dette valget er et retningsvalg- bruk stemmeretten din!