Jonas Gahr Støre

Din stemme teller!

Av: Linda Engsmyr

Linda Engsmyr

Vi står ved et veivalg» sier vi ofte foran et valg. Du som velger må gjøre deg opp en mening å være med på å bestemme hvordan Norge skal styres de neste 4 årene.

Det er et stort ansvar å ta et slikt valg, derfor er det viktig at du tenker langsiktig og at du finner det partiet som passer best for deg.

I tillegg til veivalg må du også ta et verdivalg, vil du ha en regjering som tar det helhetlige ansvaret for alle så må du stemme Arbeiderpartiet.

Eller vil du ha en regjering som kun er der for de som har mest og som vil subsidiere de enda mer, slik dagens regjering gjør.

Regjeringen har vist gjennom de siste åtte årene at de spiller ikke på lag med den gjennomsnittlige arbeideren. Det må vi sammen endre på.

Med en ny regjering så vil Arbeiderpartiet sikre gode lønns og arbeidsforhold. Vi vil sikre gode velferds tilbud til våre innbyggere. Vi vil spille på lag med kommunene og hjelpe de som sliter. Arbeiderpartiet vil fullfinansiere oppgaver som Stortinget pålegger kommunene, som for eksempel. ny barnevernreform som kommer i 2022.

Mange kommuner har ikke råd til den tilleggs regningen som følger med fra sittende regjering. For Sarpsborg kommune så blir det en årlig ekstra kostnad på ca. 35 millioner kroner. Dette er kun et eksempel på hva som kan skje når regjeringen ikke lytter til folket og flertallet.

Arbeiderpartiet er klar for å ta ansvar og da er det ansvar for alt og alle.

Vi trenger en endring, gjør det rette veivalget. Bruk stemmeretten og stem Arbeiderpartiet.

Bruk stemmeretten din-Godt valg!