Disse barna er våre barn

Av: Desiré Craggs

Desire Craggs

Antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge har vært økende de siste årene, og det er allerede varslet at de vil øke i årene som kommer. Sarpsborg Arbeiderparti deler bekymringen til Redd Barna for barna og familiene deres.

Dette er en hjertesak for mange av oss. Det handler om å gjøre en forskjell i barns liv, og det handler om å se barna – og familien deres. Det er viktig at vi tar utviklingen på alvor, og det er viktig at vi setter i gang tiltak. For disse barna er ikke «de andre».

Disse barna er våre barn. De er mine barn de månedene da jeg var syk og uten inntekt, og jeg måtte få mat fra familie og venner for at barna mine skulle få matpakke med på skolen. De er nabobarna som ikke får være med på fritidsaktiviteter. De er barna i klassen som ikke kommer i bursdager fordi foreldrene ikke har råd til bursdagsgaver. Det er barna som står i alle disse vanskelige situasjonene, og som opplever bekymringer, utenforskap og utfordringer som barn burde være foruten når de vokser opp i Norge.

Det er vi – samfunnet rundt – som har et ansvar for å inkludere alle disse barna. Det er vi – foreldre til barna som vokser opp – som har et ansvar for å lære barna våre om hvordan vi alle kan bidra, og hvordan vi kan ta vare på hverandre. Det er vi – alle som engasjerer seg politisk både på lokalt og sentralt nivå – som har et ansvar for å finne løsninger for alle disse barna.

Alle barn skal få muligheten til å oppleve gleden ved å ha en fritidsaktivitet. Derfor fortsetter vi arbeidet med å se på hvordan vi best kan legge til rette for at barn og unge kan få støtte til sine aktiviteter hvis foreldrene ikke har økonomi til det.

Alle barn skal få muligheten til å lære med mat i magen. Derfor ønsker vi å innføre gratis skolemat på alle våre skoler.

Alle barn skal få muligheten til å oppleve fellesskap, voksennærhet og trygghet i hverdagen sin. Derfor vil vi jobbe for å utvikle nærmiljøhus på flere av våre skoler.

Allikevel er ikke disse tiltakene nok. De løser heller ikke det som er årsaken til at barn i Sarpsborg vokser opp i fattigdom. Men de er viktige grep for å utjevne forskjellene mellom barn. Vi mener at arbeid er en del av løsningen, og vi ønsker et arbeidsliv hvor det er rom for alle og hvor flere kan få muligheten til å delta.

Vi i Sarpsborg Arbeiderparti vil fortsette å jobbe for å finne løsninger – men hele samfunnet må med på laget hvis vi skal kunne gjøre endringer for framtida. Skolen, foreldrene, idretten, næringslivet, organisasjoner av ulik art og alle vi som er en del av Sarpsborg-samfunnet har alle en mulighet til å være med å påvirke. Vi har et ansvar for mer enn oss selv, og ved å utjevne forskjellene kan vi bidra til endringer for framtida.

For disse barna er våre barn, og det trengs en hel landsby med på laget!