E-sport på dagsorden!

Av: Sindre, Therese og Elise

Sindre besøker e-sport senteret i Sarpsborg

Sarpsborg åpnet i 2018 landets første kommunale e-sportssenter i samarbeid med sportsklubben Riddle. Senteret ligger i lokalene til Ungdommens Kulturhus og er etablert for å skape en gratis møteplass for ungdom som har data, IT og e-sport som interesse. Flertallet av norsk ungdom spiller dataspill. 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter i alderen 9–18 år oppgir at de er spillere. For mange av dem er det en fritidssyssel, men noen forsøker også å konkurrere i e-sport. Samtidig spiller stadig flere voksne. En tredel av nordmenn spilte i 2017 en eller annen form for digitalt spill hver dag. Likevel er det fremdeles fordommer knyttet til dataspill. Spillkulturen har lenge ikke vært anerkjent på lik linje med andre kulturuttrykk. 

Sarpsborg går foran

Dataspill kan være kultur av høy kvalitet. Det er en sport med millioner av tilhengere. Det er verdens største underholdningsindustri, som engasjerer gamere verden over. Og det er i ferd med å endre måten barn lærer på. Vi trenger politikk som støtter opp om alt det positive ved digital spillkultur, og som forebygger eventuelle negative sider ved dataspill.

-Ved å samle ungdommene på fritidsklubben slik vi har gjort i Sarpsborg, fremfor at de sitter alene hjemme på rommet sitt, har man en ikke-virtuell møteplass hvor man kan dyrke og ta ungdommens virtuelle fritidsinteresser på alvor. I tillegg brukes arenaen til å lære ungdommen om nettvett og sunn bruk av internett og sosiale medier. – sier Therese Thorbjørnsen.

E-sport senteret i Sarpsborg og vår satsing på ungdommens kulturhus viser at vi tør å gå foran å skaper arenaer og tilbud på barna våre sine premisser. Et tilbud der alle kan få være med, uavhengig av økonomisk, sosial eller kulturell bakgrunn.

Ordfører Sindre var imponert over hva man har fått til på Ungdommens kulturhus i Sarppsborg.

-Det er moro å se hva dette har blitt og ikke minst høre de gode historiene om hva dette betyr for for barn og unge i Sarpsborg- Vi ønsker å jobbe for at Sarpsborgs satsing blir nasjonal- men også at vi kan ta dette noen skritt videre.

E-sport er fortsatt en relativt ung idrett. Det finnes ikke noe e-sport-forbund i Norge. Behovet for et forbund og en politikk som legger til rette for de positive sidene ved e-sport er blant innspillene vi tar med oss inn.

-En utfordring ved dataspill i dag er at enkelte selskaper benytter seg av lotterilignende mekanismer for å tjene penger. Spillere kan for eksempel betale virkelige penger for å få tilgang på goder inne i spillet, uten at det er kjent på forhånd hva de faktiske skaffer seg. I Belgia er denne praksisen forbudt. I Norge er slike mekanismer lite regulert. Etter min menig bude vi ha regler for dette- sier Sindre Martinsen-Evje. Som håper dette bli Arbeiderpartiets nasjonale politikk.

.