Nærbilde av en gammel og en ung hånd, den gamle støttes av den unge. Foto: Øivind Haug

Eldres trygghet er fellesskapets ansvar.

av: Arne Holmstøen

Meningsmålingen som ble offentliggjort i Sarpsborg Arbeiderblad lørdag 20. mai tyder på at høstens kommunevalg i Sarpsborg blir svært spennende. Hverken det styrende politiske flertall eller den borgerlige blokka fikk flertall i meningsmålingen.

I kommunevalget 2019 var det «jenbanesaken» som engasjerte og mobiliserte velgere i Sarpsborg. I 2023 er kampen mot privatisering av velferdstjenestene en av de viktigste sakene for Arbeiderpartiet. Valget i år er et verdivalg som viser hvilket samfunn vi ønsker oss.

Regjeringen har i Hurdalplattformen slått fast at «Grunnleggende velferdstjenester skal ikke kommersialiseres, og en ny regjering skal kraftig redusere omfanget av kommersielle aktører i velferden». Vi har offentlige finansierte velferdstjenester. Da er det viktig at pengene går til å drifte tjenestene og ikke tas ut i profitt.

Høyre går til valg landet rundt på privatisering av velferden. De ønsker at private aktører i større grad skal få slippe til i velferden. Det betyr mer konkurranseutsetting og kommersialisering. Økt markedsstyring vil forsterke sosiale og økonomiske forskjeller og svekke velferdsstaten. Samtidig får ansatte dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Portrett Arne Holmstøen

Arne Holmstøen, kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

I Sarpsborg Arbeiderblad den 20. mai  foreslår Margrethe Motzfeldt i Sarpsborg Høyre at «et salg av Tingvollheimen kan være med på å skape en eldreomsorg som gir kommunen fleksibilitet og innbyggerne valgfrihet». Hun skriver videre at «Høyre vil derfor jobbe for at kommunen inngår driftsavtaler med ikke-kommunale aktører som ønsker å etablere hjemmetjenester, dagsenter og sykehjemsplasser, i tillegg til og eldre- og omsorgsboliger».

Det som ikke kommer tydelig fram i leserinnlegget til Margrethe Motzfeldt, er at en eventuell inngåelse av driftsavtaler med private aktører vil være finansiert med offentlige kommunale midler. Arbeiderpartiet ønsker å  støtte private bedrifter og næringsliv som driver innovasjon, utvikling og produksjon til samfunnets beste. Men vi trenger ikke et næringsliv som flytter verdier fra offentlig velferd til private kontoer i skatteparadis. Det er derfor viktig å slå ring om velferdsstaten. Eldres trygghet er fellesskapets ansvar!