Elise vi ha fire nye år!

Elise Bjørnebekk-Waagen

Nominasjonsprosessen til Stortingsvalget i 2021 er i gang. Nominasjonskomiteen i Østfold Arbeiderparti har sendt ut forespørsel til de sittende stortingsrepresentantene om de ønsker å bli vurdert for en ny periode. Elise Bjørnebekk-Waagen har sagt ja!

«Jeg er motivert for 4 nye år», sier Elise Bjørnebekk-Waagen, og legger til at snart 3 år på Stortinget har gitt mersmak. «Jeg ønsker å fortsette å ta opp aktuelle saker for Sarpsborg, hvis jeg får tilliten til en ny periode»

Elise har i tiden som Stortingsrepresentant tatt opp blant annet oppvekstsvilkår for barn og unge i Sarpsborg, betaling for parkering ved sykehuset Kalnes, soningsforholdene ved Ravneberget kvinnefengsel og ikke minst behovet for en ny Sarpsbru.

«For meg har det vært viktig å løfte frem saker som er viktig for Sarpsborg. Jeg har tett kontakt med fagforeninger, næringslivet og folk i Sarpsborg, og jeg tror det er viktig at sarpinger opplever at de har en tydelig stemme på Stortinget» sier Elise.