En god oppvekst varer livet ut!

Bystyret er barnehage- og skoleeier. Ansvaret er stort og godt styringsverktøy er viktig. Derfor er det bra at vi nå har fått en kommunedelplan for oppvekst. Av: Grethe-Lise Ingerø

Grethe-Lise Lunde Ingerø, bystyrerepresentant

For Arbeiderpartiet er det mål at alle vår barn skal ha et like godt tilbud, uansett hvilke av våre barnehager der er i eller hvilke av våre skoler de går på! Vi som kommune spiller en viktig rolle i våre barn og unge sin oppvekst, fra den begynner i barnehagen, til de går ut av ungdomsskolen. Nå har vi fått en god og helhetlig plan for alle de 18000 timene barna er i våre hender, en plan med fokus på hele mennesket.

Skolemat OG kunnskap – ja takk!

Grunnskolen er en samfunnsaktør av stor betydning og den handler om mye mer enn kun karakterer.   Derfor er det tilfredsstillende  å se hvor godt kommunedelplan oppvekst følger opp andre vedtatte planer, særlig  vår plan for en bedre folkehelse. For det hjelper lite med gode karakterer, hvis   man ikke også har fysisk og psykisk helse til å stå i jobb eller bidra på annet vis. På den andre siden viser det seg - selvfølgelig - at aktive, opplagte og mette barn lærer og utvikler seg best.

Fysisk aktivitet i skolen og bedre helse for alle – ja takk!

De ansatte i barnehager og skoler er vår største og viktige gruppe folkehelsearbeidere. Alle våre barnehager og skoler skal bli helsefremmende. Jeg vil gratulere Hannestad og Alvimhaugen skole som allerede har blitt godkjent. 5 - 6 andre skoler er på god vei. Som et resultat av skolenes oppfølging av kommunedelplan folkehelse kan også vi nyte godt av f eks Røre-midler fra fylkeskommunen.

Hvis vi ikke tar ansvar og gjør tiltak, står den oppvoksende generasjon i fare å bli den første generasjonen på lenge som lever kortere liv enn sine foreldre. WHO sier at innaktivitet er det største globale folkehelseproblemet i dette århundre. Vi er ikke skapt for å sitte stille, særlig ikke barna våre!

Læring i kombinasjon med aktivitet er et viktig satsningsområde  OG det kommer stadig nye rapporter som viser hvor positivt både dette og annen fysisk aktivitet i skolen er  for våre barns utvikling og læring. Funnene betegnes sågar som «oppsiktsvekkende». En time hver dag brukt på læring kombinert med fysisk  aktivitet, i fagene matte, norsk og engelsk viser seg å gjøre elevene flinkere, særlig i mattematikk. I tillegg oppførere de seg bedre enn før, viser bedre konsentrasjonsevne, skolemiljøet blir bedre fordi de blir bedre kjent med hverandre og de får nye venner.