En lønn og en pensjon å leve av!

Av: Oddbjørg Strømme, Kvinnenettverksleder i Sarpsborg Arbeiderparti

Norge har i stor grad likestilling mellom kvinner og menn, men likevel er det fortsatt kamper som må kjempes for full likestilling.

Til tross for høyt fokus, er det fortsatt et stort problem at mange kvinner kun tilbys deltidsjobber. Dette gjør at mange ikke er økonomisk selvstendig, og det får også konsekvens når de blir pensjonister. Ni av ti minstepensjonister er kvinner.

Heldigvis var styrking av rett til heltid, noe den Rød/ Grønne regjeringen i løpet av sitt første år i regjering tok tak i. Retten til heltid er styrket i arbeidsmiljøloven, men det er fortsatt en vei å gå. På mange områder i arbeidslivet er ansattes rettigheter lite hensyntatt.

Sarpsborg kommune må være en arbeidsgiver som legger forholdene til rette for heltidsstillinger, og Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Therese Thorbjørnsen, er sammen med tillitsvalgte en pådriver for heltid i kommunen. 

Dette arbeidet må fortsette, ikke bare i kommunen, men på arbeidsplasser hvor deltid er utbredt.

Får vi færre deltidsansatte får vi færre minstepensjonister.

Oddbjørg Strømme