2021

En sommerferie uten penger?

Av: Therese Thorbjørnsen

Sommerferie 2021

Betyr det noe for deg- hvem som styrer landet vårt?

Vi er midt i januar og snøen laver ned utenfor vinduene våre. Tankene svever til sol, sommer og sand under tærne. Sommerferien 2021 er etterlengtet og ønsket av mange av oss etter en lang og tung høst og en hard start på 2021.

Kanskje kan vi omsider bevege oss ut av landet eller planlegge for hjemmeferie -med gode opplevelser i Norge og i nærmiljøet vårt. Både små og store trenger ferie og et avbrekk fra hverdagen.

Men alle vil ikke få råd til sommerferie i 2021. For etter et år med rekordhøy ledighet vil mer enn en kvart million norske arbeidstakere kunne slite med å få råd til å ta en skikkelig sommerferie. Veldig mange nordmenn går en tøffere sommer i møte, takket være at Erna og regjeringen har fjernet retten til feriepenger på dagpenger. Personer som er avhengige av feriepenger for å få husholdningsbudsjettet til å gå rundt på årsbasis, vil stå i en meget krevende situasjon dersom de har vært arbeidsledige gjennom 2020.

Arbeiderpartiet vil sikre at de som har blitt permittert og går på dagpenger, har økonomi til å ta ferie om sommeren. Over 250 000 nordmenn uten jobb må klare seg helt uten feriepenger neste sommer etter at regjeringen kuttet ferietillegget. Permitterte og ledige mister ca. en månedsinntekt. Det skaper utrygghet for de som allerede strever med å få endene til å møtes, og det kan gjøre at en kriserammet reiselivsnæring vil få nok en tøff sommer.

Reiselivsnæringen har blitt spesielt hardt rammet av de mange smitteverntiltakene, og mange ansatte går en meget usikker fremtid i møte. Dersom nordmenn ikke er klare til å bruke penger på ferie og reiser i 2021, vil mange virksomheter måtte legge ned og arbeidsplasser vil forsvinne.

Regjeringen snakker ofte pent om velferdsstaten men kutter den samtidig til benet. Arbeiderpartiet vil ha en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle. Å bygge en sterkere velferdsstat handler om inntektssikringsordninger som ikke begrenser seg til et absolutt livsnødvendig minstemål. En sterkere velferdsstat gir den enkelte muligheten til å leve et godt liv selv i en vanskelig tid.

Velferdsstaten handler ikke bare om å gi et minimalt sikkerhetsnett som forhindrer hjemløshet og sult. Det handler om å sikre en verdig og anstendig levestandard for folk. Derfor foreslo Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i stortinget denne uken følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre ferietillegget på dagpenger med virkning f.o.m. 01.01.2020 slik at dagpenger opptjent i 2020 gir rett til ferietillegg i 2021 etter reglene som gjaldt før 2015.»

Høyre, Venstre, Krf og Frp stemte imot.

Det betyr noe for deg hvem som styrer landet – og det betyr noe for lommeboka di.

Arbeiderpartiet vil alltid stå på for arbeidstakernes rettigheter, dessverre har vi ikke flertall- det kan du gjøre noe med ved høstens valg!

Øketangen