En viktig milepæl for soningsforholdene på Ravneberget

Av: Elise Bjørnebekk-Waagen, Sindre Martinsen-Evje og Klaus Lintho

Klaus, Sindre og Elise

Sarpsborg Arbeiderparti har i snart 10 år jobbet for at kvinner som sitter i fengsel i Sarpsborg skal få tilfredsstillende skikkelige soningsforhold.

Ravneberget fengsel ble åpnet 2006 og er et fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Fengselet er for kvinnelige innsatte og har en ordinær kapasitet på 40 plasser, bestående av en-, to-, og firemannsrom. Soningsforholdene på fikk nasjonal oppmerksomhet da NRK-serien «Helene sjekker inn» avdekket og satte søkelys på at enkelte kvinner søker seg fra lavsikkerhetsfengselet i Sarpsborg til høysikkerhetsfengsel for å få bedre soningsforhold.

Det har vært en kamp som har strekt seg over mange år, med flere ministre som har kommet og gått. Som Stortingsrepresentant, Ordfører og LO leder har vi gjentatte ganger henvendt oss til kriminalomsorgsdirektoratet, og (flere) justisministere har ved en rekke anledninger blitt forespurt om de vil følge opp initiativet fra Sarpsborg kommune om å bedre soningsforholdene ved Ravneberget fengsel.

Sarpsborg kommune eier både tomten og bygningene til Ravneberget fengsel, og har langt på vei planlagt og vært klare til å realisere de nødvendige utbyggingene på Ravneberget forutsatt en langsiktig leieavtale med Kriminalomsorgen.

Mange har kjempet lenge for bedre forhold på Ravneberget fengsel.  Etter god jobbing fra ledelsen og Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund på Ravneberget har nå Kriminalomsorgsdirektoratet sagt at de ønsker en utvikling av fengselet.

Det er på tide. Kvinner skal ikke ha dårligere soningsforhold enn menn. Dette er en viktig milepæl for soningsforholdene på Ravneberget.