Enstemmig vedtak i Østfold Arbeiderparti om oppløsning av Viken

Oppløsning Viken

Østfold Arbeiderparti gjennomførte mandag kveld sitt representantskapsmøte 

Mandag kveld var det representantskap i Østfold Arbeiderparti der oppløsning av Viken var på dagsorden. Sarpsborg Arbeiderparti hadde en delegasjon på 7 representanter. Sindre Martinsen-Evje, Therese Thorbjørnsen, Vegard Finnes, Hilde Holten, Svein Larsen, Linda Engsmyr og Tor Egil Brusevold.

Det var mange gode innlegg fra talerstolen, der alle var tydelige på  oppløsning av Viken. Det var et enstemmig representantskap som vedtok oppløsning av Viken.

-Det har hele veien ligget i kortene at vi er samstemte i Østfold Arbeiderparti, allikevel så er det slik at dette er et viktig resultat som får mer tyngde inn mot Viken i og med at vedtaket var enstemmig, sier Sindre Martinsen-Evje som er en av 7 fra Sarpsborg Arbeiderparti som deltok på representantskapsmøtet.

Et viktig signal

Det har vært mye engasjement rundt oppløsning av Viken den siste tiden, ikke minst fra fagbevegelsen hvor flere forbund fra de tre gamle fylkene har samlet seg rundt et opprop mot Viken.

-Vi har vært tydelige hele tiden. Det har ikke vært tvil om hva vi i Sarpsborg eller i Østfold Arbeiderparti mener. Vi vet at det skaper usikkerhet blant medlemmene våre og i fagbevegelsen og vi fortsetter å jobbe for å oppløsning, sier Vegard Finnes, nestleder i Sarpsborg Arbeiderparti.

Akershus Arbeiderparti må lytte

-Dette bør være et tydelig signal. Buskerud Arbeiderparti vil oppløse Viken. Østfold Arbeiderparti vil oppløse Viken og flere kommunepartier i Akershus vil oppløse Viken. Vi lovte velgerne våre i valgkampen at Viken skulle oppløses, da har vi en jobb å gjøre- det er å oppløse Viken. Det håper jeg at Akershus Arbeiderparti tar innover seg, sier Therese Thorbjørnsen og legger til at å videreføre Viken med tvang vil ikke være positivt for utviklingen i regionen.