Et ansvar utover partifarge!

Sindre Martinsen-Evje, Therese Thorbjørnsen og Elise Bjørnebekk-Waagen svarer opp Høyre sitt leserinnlegg i Sarpsborg Arbeiderblad den 11.oktober. De er tydelige i sin sak: politikken er god, men utgiftene MÅ kompenseres!

Jonas Gahr Støre, Therese Thorbjørnsen, Sindre Martinsen-Evje og Elise Bjørnebekk-Waagen

Vi som folkevalgte i Sarpsborg har et ansvar for å fremme de beste løsningene for byen vår, uavhengig av farge på sittende regjering.

I leserbrev 11. oktober forsvarer Marit Kildedal, Ann- Hege Indrevoll og Monica Gåsvatn regjeringens ekstraregning til Sarpsborg kommune.

Høy voksentetthet og dyktige fagpersoner er avgjørende for god kvalitet i barnehagen. Derfor er vi enig i at barnehagen må prioriteres og støtter endring av bemanningsnorm med lovfesting av et minimumskrav til grunnbemanning i barnehageloven.

Som folkevalgte har vi et ansvar for å si i fra når kommunen over natten får store ekstrautgifter som påvirker kommunens totale velferdstilbud. Regjeringens forslag til endret bemanningsnorm koster Sarpsborg kommune 6,8 mill. i 2018 og 52,3 mill. i 2021.

Bemanningsnormen får i løpet av kort tid store konsekvenser for Sarpsborgs budsjett, og resultatet av regjeringens politikk vil være kutt i andre kommunale tjenester. I praksis betyr dette at regjeringen påfører kommunene en betydelig merkostnad uten reel mulighet til å levere et helhetlig godt tjenestetilbud. Sarpsborg er en lavinntektskommune og er avhengig av stabile rammevilkår fra staten.

Vår og KS sin klare melding til regjeringen er at politikken er god, men utgiftene må kompenseres.

Et hjertesukk til Høyres representanter er at det hadde vært mer konstruktivt å jobbe sammen med oss for å få merutgiftene dekket enn å være Ernas forlengede arm i Sarpsborg.

Vi skulle ønske at Høyres representanter benyttet muligheten til å påvirke eget parti til det beste for byen vår.

Sindre Martinsen- Evje, ordfører Therese Thorbjørnsen, leder utvalg for oppvekst og kultur Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant